Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Celem projektu Watertour (Seed money) jest opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji projektu głównego, dotyczącego rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe, usytuowane wzdłuż drogi wodnej E70 (odcinek wschodni). Projekt Watertour skupi się na wypracowaniu trzech głównych produktów, tj.:

 

  1. opracowaniu międzynarodowej bazy danych nt. obecnej infrastruktury turystycznej, zasobach naturalnych i kulturowych zlokalizowanych w pobliżu MDW E70, istniejącej ofercie turystycznej, przykładów zarządzania i promocji zasobów, lokalnych i regionalnych planów rozwoju itp.;
  2. przygotowaniu planu działania dla projektu głównego, włączając przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych w Polsce, Niemczech i na Litwie m.in. z zarządzania ofertą turystyczną, zwiększania świadomości wśród społeczności lokalnych, organizacji kampanii promocyjnych i projektów pilotażowych oraz zidentyfikowanie potencjalnych partnerów projektowych;
  3. opis możliwych źródeł finansowania projektu głównego w oparciu o dotychczasowe doświadczenia partnerów oraz programy unijne w ramach obecnej i przyszłej perspektywy.

 

Skład partnerów wspólnie aplikujących o środki seed money został oparty na dotychczasowym doświadczeniu w projektach dot. turystyki wodnej oraz ich usytuowaniu na szlaku E70. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2017 i potrwa 12 miesięcy. Budżet dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 18.000 euro, w tym 15.300 euro pochodzi ze środków programu (85%). Refundacja środków nastąpi po realizacji i rozliczeniu projektu seed money.

 

partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Kanału Finow (Niemcy),
Centrum Badań Żeglugowych w Kłajpedzie (Litwa)
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)

 

Planowany czas realizacji projektu: 09.2017 - 09.2018
Zaplanowana kwota dofinansowania / Budżet województwa kujawsko-pomorskiego:
18 000 EUR

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.