Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Komitet Monitorujący nasz Regionalny Program Operacyjny zajmował się w piątek (12 kwietnia) kryteriami wyboru projektów w kolejnych, zaplanowanych na najbliższe miesiące konkursach o dofinansowanie. Uruchamiamy w ten sposób m.in. środki na inwestycje w zakresie opieki długoterminowej, infrastrukturę mieszkań chronionych i modernizację oświetlenia ulicznego, a także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wojewódzkich instytucji kultury. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

W nowych konkursach o dofinansowanie znajdą się w najbliższym czasie m. in. pieniądze na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, a także środki dla instytucji otoczenia biznesu i centrów obsługi inwestorów i eksporterów. Wsparcie skierujemy też na przedsięwzięcia inwestycyjne zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczących usługi w zakresie opieki długoterminowej, w tym dla dzieci i młodzieży, tworzenie mieszkań chronionych oraz projekty związane z budową i adaptacją budynków, w których działać będą przedszkola specjalne lub oddziały specjalne w zwykłych przedszkolach.

 

Komitet wysłuchał raportu o aktualnym stanie wdrażania RPO i poziomie certyfikacji środków programu.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

12 kwietnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2019 r. 

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO, Toruń, 12 kwietnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone