Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

  • Start

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny. Podczas piątkowego (24 stycznia) posiedzenia przyjęto kryteria wyboru w konkursach dotyczących między innymi efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, budowy ścieżek rowerowych, wsparcia na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach i budowy infrastruktury biznesowej. 

 

Podczas spotkania komitet obradował nad kryteriami dziesięciu konkursów, dla których nabory planujemy ogłosić w okresie pomiędzy lutym a wrześniem tego roku. Suma środków przeznaczonych do dofinansowania we wszystkich tych konkursach to ponad 132 miliony złotych.

 

W lutym chcemy ogłosić konkurs, w ramach którego środki przeznaczymy na tworzenie miejsc opieki, między innymi dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy i innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową.

 

Jeden z konkursów, który zarząd planuje ogłosić w marcu, dotyczy budowy ścieżek rowerowych o długości powyżej 5 kilometrów przy drogach wojewódzkich i poniżej 5 kilometrów w pozostałych przypadkach. Planujemy na ten cel przeznaczyć 22,5 miliona złotych. Kolejne konkursy ogłaszane w marcu dotyczyć będą modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznych i mieszkalnych (prace polegające między innymi na ocieplaniu obiektów, przebudowie systemów grzewczych, budowie instalacji OZE), a także wsparcia instytucji otoczenia biznesu.

 

Konkursy ogłaszane w kwietniu dotyczą wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w firmach (na ten cel przeznaczymy 10 milionów złotych), modernizacji instytucji kultury (2 miliony złotych) i tworzenia infrastruktury biznesowej: centrów demonstracyjnych, niedużej wielkości laboratoriów testowych i tzw. living labs, czyli infrastruktury tworzącej warunki do współpracy różnych podmiotów, np. producentów z użytkownikami. Również w kwietniu planowany jest konkurs na tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci.

 

We wrześniu chcemy ogłosić kolejny konkurs na tworzenie miejsc usług opiekuńczych nad osobami potrzebującymi wsparcia. Ostatni z omawianych dziś konkursów dotyczy wsparcia flagowych imprez kulturalnych, o największym znaczeniu promocyjnym dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 stycznia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020 r.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 24 stycznia 2020, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone