Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru: od 21 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 2. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne. Cel szczegółowy: 2.1 Rewitalizacja, SZOOP: Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.1: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 064 528,45 PLN.

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

www.podgrodzietorunskie.pl

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.