Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje prasowe

75 milionów złotych w marszałkowskim budżecie obywatelskim

Fot. Andrzej Goiński

W minionym roku uruchomiliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, w których kluczem do sukcesu jest czynny udział mieszkańców i innych partnerów z sąsiedztwa. Wsparcie dzielimy w ramach konkursów na projekty grantowe – nabory wniosków ogłaszają Lokalne Grupy Działania. Uzyskane środki trafiają na organizację klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, działania liderów aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe oraz projekty wspierające bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Pula środków to 75 milionów złotych.

 

- Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. To pieniądze na wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Lokalne Grupy Działania to organizacje tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Ich cel to realizacja inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności.  W województwie jest 28 takich partnerstw (lista). Działają w miastach i na obszarach wiejskich w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS) i korzystają zarówno ze środków unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, który realizuje RLKS w tak dużej skali.

 

Jednym z instrumentów, w które samorząd województwa wyposażył Lokalne Grupy Działania, jest wsparcie grantowe na realizację projektów ułatwiających społecznościom lokalnym integrację, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej. To działania, które finansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i które skierowane są zarówno do mieszkańców wsi, jak i wszystkich miast w województwie.

 

Nabory wniosków o wsparcie Lokalne Grupy Działania ogłaszały na swoich stronach internetowych. Wnioskować mogły o nie między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które kierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Chodzi zwłaszcza o pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym oraz ich otoczeniu.

 

Wsparcie mogło trafić na trzy rodzaje przedsięwzięć:

  • Działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Pomoc umożliwi tworzenie klubów samopomocy świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych; świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności oraz klubów pracy wspierających osoby bezrobotne w poszukiwaniu zatrudnienia. To także wsparcie na organizację zajęć terapeutycznych, szkoleń pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowych oraz profesjonalne doradztwo umożliwiające aktywizację społeczną i powrót na rynek pracy. Środki trafią również na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych oraz osób świadczących pomoc rodzinom marginalizowanym.
  • Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Chodzi między innymi o organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, w tym pokrycie kosztów wolontariatu.  To także wsparcie na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.
  • Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wsparcie pomoże w budowaniu partnerstw publiczno-społecznych z udziałem samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej, czyli firm i organizacji działających na rzecz reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt grantowy oznacza, że procedura ubiegania się o środki jest uproszczona. Maksymalne wysokość wsparcia to: 150 tysięcy złotych - w przypadku projektu, którego efektem będzie znalezienie zatrudnienia przez część jego uczestników; oraz 50 tysięcy złotych – w przypadku grantów zakładających wzrost efektywności społecznej.

 

Większość LGD już zakończyła przyjmowanie wniosków. W pierwszym półroczu 2019 roku powinniśmy poznać beneficjentów konkursów. Obecnie wnioski przyjmuje Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Więcej tutaj.

 

Marszałkowski budżet obywatelski w liczbach:

  • Do podziału przez 28 Lokalnych Grup Działania jest 75 milionów zł,
  • Maksymalna kwota wsparcia beneficjentów to 150 tysięcy złotych - w przypadku projektu, którego efektem będzie znalezienie zatrudnienia przez część jego uczestników lub 50 tysięcy złotych – w przypadku grantów zakładających wzrost efektywności społecznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 stycznia 2019 r.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc