Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Powstają naukowe podstawy rozwoju i wzrostu gospodarczego

Konferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Małe i średnie przedsiębiorstwa to trzon rozwoju gospodarczego, szczególnie na poziomie lokalnym. Samorząd województwa przystępuje do realizacji projektu, którego efektem będzie wypracowanie dla nich skrojonych na miarę instrumentów wsparcia. Jego finałem będzie przetestowanie tych narzędzi w wybranych 21 kujawsko-pomorskich gminach. 11 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja otwierająca projekt, z udziałem prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z całego regionu.

 

- By najbardziej efektywnie wspierać firmy i kreować rozwój gospodarczy województwa musimy stworzyć mapę przedsiębiorstw, ich branż, powiązań i potrzeb. Niezbędne są też uporządkowanie i weryfikacja istniejących instrumentów wsparcia. Wiąże się to z przeprowadzeniem badań, niezbędne jest zaangażowanie specjalistów, zajmujących się tymi zagadnieniami naukowców. Wierzę, że wypracowane w projekcie rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek europejskich, ale dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek województwa.

 

Wypowiedzi z poprzedzającego konferencję briefingu prasowego

 

W pierwszej fazie projektu, badawczej, powstaną; kompleksowa baza danych wszystkich firm w regionie, łącznie z tymi najmniejszymi i dopiero rozwijającymi skrzydła; analiza ich sytuacji pod względem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i związków kooperacyjnych; ocena istniejących instrumentów wsparcia w świetle efektów i oczekiwań przedsiębiorców; uwzględniające te ustalenia programy rozwoju gospodarczego regionu i 21 wybranych gmin, określające rolę małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności; założenia regionalnego obserwatorium gospodarczego – nowej instytucji, która będzie na bieżąco monitorować sytuację, rozpoznając potrzeby przedsiębiorców, prowadząc analizy i rekomendując wynikające z nich rozwiązania samorządom wszystkich szczebli i środowisku biznesowemu.

 

Faza druga jest fazą wdrożeniową, w której przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych form wsparcia w najaktywniej współpracujących w projekcie 21 gminach oraz towarzyszące mu badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. W pilotażu uczestniczyć będzie ponad 8,5 tysiąca firm, a także struktury samorządów gminnych, w których planowane jest utworzenie komórek dedykowanych rozwojowi gospodarczemu.    

 

Liderem finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Regiogmina jest samorząd województwa, partnerami dwie renomowane uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warte 10,5 miliona przedsięwzięcie, w całości finansowane przez NCBiR, zrealizowane zostanie w 32 miesiące. Projekt realizowany jest ramach strategicznego rządowego programu badań i prac rozwojowych Gospostrateg, dotyczącego społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujących się rynków.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2019 r.

 

Konferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja otwierająca projekt Regiogmina/Gospostrateg, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone