Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Turnusy naukowe dla zdolnych

Obóz naukowy w ramach projektu: projektu „Region Nauk Ścisłych II-edukacja przyszłości”, fot. Mikołaj Kuras
Obóz naukowy w ramach projektu: projektu „Region Nauk Ścisłych II-edukacja przyszłości”, fot. Mikołaj Kuras

Uczniowie ze szkół średnich z Tucholi, Włocławka i Brodnicy uczestniczą w odbywającym się w tym tygodniu (22-26 lipca) obozie naukowym, realizowanym w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”. Uczestnicy rozwijają swoje kompetencja kluczowe podczas zajęć w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

 

Zajęcia dla młodzieży odbywają się w laboratoriach biologicznym i chemicznym, pracowniach fizycznej, geograficznej oraz pracowni wynalazków, a także na ścieżce edukacyjnej „O obrotach”. Ponadto uczestnicy obozów odwiedzą toruńskie planetarium oraz Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach.

 

W turnusie bierze udział 40 uczniów z następujących szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi,
 • technikum w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,
 • technikum w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku,
 • III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku,
 • III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy.

 

Łącznie w tym roku odbyły się trzy turnusy obozu, w wakacje 2020 r. odbędą się pozostałe 3 turnusy. Łącznie w obozach weźmie udział 240 uczniów z 13 szkół biorących udział w projekcie (po 120 osób rocznie).

 

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z partnerami:

 

 • Gminą Miasta Brodnica,
 • Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim,
 • Powiat Grudziądzkim,
 • Gminą Miasto Włocławek,
 • Gminą Barcin,
 • Powiatem Tucholski.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego budżet to prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to dofinansowanie z naszego RPO. Realizacja projektu potrwa do końca lutego 2021 roku.

 

 

Projekt realizowany jest w kilku etapach. Pierwszym było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. plansze naukowe, tablice, wykresy, kalkulatory, przybory szkolne) i meble. W późniejszym etapie trafi tam również nowoczesny sprzęt komputerowy (lista wyposażenia). W pierwszym etapie projektu dostarczono tez wyposażenie do pracowni informatycznych. Złożyły się na nie m.in. drukarki 3D i roboty.

 

Projekt zakłada również organizację zajęć w ramach kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz matematyków. Lekcje odbywać się będą w laboratoriach specjalistycznych oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. Latem w 2020 roku młodzież szkolna przejdzie także kursy języka angielskiego. Wykonawcy tych zadań zostaną wyłonieni w drodze przetargów.

 

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych ze szkół objętych projektem zaplanowano szkolenia z zagadnień dotyczących pomocy w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych oraz z kompetencji cyfrowych (dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kół programistów).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone