Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Nowa Rada ds. Niepełnosprawnych

Fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Marszałek Piotr Całbecki powołał nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Siedmioosobowe gremium przez najbliższe cztery lata będzie wspierać gospodarza regionu w kreowaniu polityki społecznej.

 

W skład rady wchodzą przedstawiciel wojewody, reprezentanci prezydenta Torunia i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

  • Aleksandra Poeplau – pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny, przedstawiciel wojewody kujawsko-pomorskiego
  • Barbara Tuptyńska – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
  • Zbigniew Terpiłowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski
  • Jan Schwarz – przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja
  • Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • Wiesława Stafiej – przedstawiciel Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom
  • Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy.

 

 

Rada jest powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję ciałem opiniotwórczo-doradczym, uczestniczącym w kreowaniu tych segmentów regionalnej polityki społecznej, które są adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy została powołana w 2003 roku. Nowa kadencja, która będzie piątą w jej historii, rozpoczyna się 25 września. Misją rady jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone