Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Więcej PSZOK-ów – mniej odpadów

PSZOK w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
PSZOK w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Selektywna zbiórka to przyszłość zarządzania odpadami oraz realna szansa na zmianę postaw wokół tego tematu. 30 września rusza nabór wniosków w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Fundusze będzie można pozyskać na inwestycje dotyczące utworzenia, rozbudowy lub modernizacji tak zwanych PSZOK-ów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na ich wyposażenie i doposażenie. Szanse na wsparcie mają także wnioski dotyczące utworzenia instalacji do przetwarzania, odzysku i recyklingu odpadów.

 

Wymienionym typom projektów mogą towarzyszyć działania informacyjno-edukacyjne mające promować wśród mieszkańców zachowania, które sprawią, że śmieci będzie mniej. Na czym dokładnie polegać ma ta część projektu? Chociażby na utworzeniu ścieżki edukacyjnej, zorganizowaniu wystawy lub postawieniu jeszcze innych instalacji służących edukacji ekologicznej. W ramach projektu zbudować można także obiekt służący edukacji lub zorganizować punkt napraw, dzięki któremu część zepsutych rzeczy zostanie zreperowana i ponownie wykorzystana. Ciekawym pomysłem jest uruchomienie punktu wymiany rzeczy używanych.

 

- Mamy nadzieję, że powstaną kolejne miejsca, w których odpady są odpowiednio segregowane i przetwarzane. Chcemy by jak najwięcej śmieci zostało powtórnie wykorzystanych. W ten sposób wszyscy przyczynimy się do poprawy stanu środowiska naturalnego. To będzie nasz mały wkład do globalnej walki z wielkim światowym problem, jakim są odpady – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Po pieniądze na PSZOK-i oraz instalacje do przetwarzania i odzysku odpadów mogą sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki (np. związki gmin), a także samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami lub partnerzy prywatni działający w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na jeden projekt wynosi 2 mln zł, (gdy chodzi o PSZOK) oraz 8 mln zł w przypadku budowy instalacji do przetwarzania odpadów. W odniesieniu do projektów dotyczących PSZOK minimalne wnioskowane wsparcie powinno wynosić nie mniej niż 200 tys. euro. Dofinansowanie z RPO może sięgać nawet 85 proc. wartości projektu. Więcej o konkursie na stronie mojregion.eu.

 

Punkty będą przyjmować takie odpady jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia. Mieszkańcy zostawią tam także: zużyte baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, a także opony, odpady zielone (czyli np. liście i skoszoną trawę), odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Ważne jest by PSZOK-i, które znajdują się na ogrodzonych, zamkniętych terenach, były łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców danej gminy i jak najdłużej otwarte, wtedy strumień trafiających tam odpadów będzie większy. Dlatego wnioskodawcy deklarujący pracę PSZOK-u po godzinie 16 i w sobotę, otrzymają dodatkowe punkty w planowanym konkursie. Na dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy, którzy mają niezbędne do realizacji inwestycji pozwolenia lub zgłoszenia.

 

Urząd Marszałkowskich już kilkakrotnie ogłaszał konkursy dotyczący gospodarki odpadami. Od 2015 roku odbyło się ich pięć. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to ponad 80 mln zł. Zrealizowane zostaną inwestycje polegające na budowie lub modernizacji 62 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, spośród których 30 otrzyma wsparcie w formie grantów (o wartości poniżej 200 tys. euro). Zakończyła się ocena projektów dotyczących modernizacji instalacji do przetwarzania i odzysku odpadów w ramach kompleksowej gospodarki odpadami, wsparcie o łącznej wartości ponad 19 mln zł otrzymają cztery projekty.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 września 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone