Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Informator o schroniskach i stołówkach dla bezdomnych

Plakat akcji

W naszym województwie działa 19 schronisk dla bezdomnych, 3 noclegownie i 5 ogrzewalni. Samorząd województwa finansuje adresowane to tej grupy programy i projekty profilaktyki społecznej oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe programy doraźnego wsparcia. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) powstają m.in. dedykowane bezdomnym mieszkania chronione. Informator o miejscach udzielenia pomocy

 

Z badania przeprowadzonego w lutym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce pozostaje bez dachu nad głową ponad 30 tysięcy osób, w Kujawsko-Pomorskiem nieco ponad 1,5 tysiąca. Większość to mężczyźni (ponad 80 proc.); połowa ma 41-60 lat, jedna trzecia ponad 60; 1,5 proc. legitymuje się wyższym wykształceniem. Przyczyny bezdomności są od lat te same: eksmisja, konflikty rodzinne, uzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, zadłużenie, choroba i niepełnosprawność, odbywanie kary więzienia. W stosunku do badania z roku 2017 liczba bezdomnych spadła o ponad 9 proc.

 

W naszym regionie dedykowane instytucje wsparcia działają w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu oraz na terenie 7 powiatów ziemskich (brodnickiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, świeckiego i toruńskiego). To 19 schronisk, 3 noclegownie i 5 ogrzewalni – łącznie dysponujące ponad 1500 miejscami. Mamy też 31 jadłodajni, z których 11 wydaje posiłki wszystkim potrzebującym.

 

 

Stosunkowo nową formą pomocy bezdomnych są mieszkania chronione, które powstają w naszym województwie dzięki marszałkowskiemu wsparciu z RPO. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w Kujawsko-Pomorskiem jest ich 41. Działają w Bydgoszczy (33), Inowrocławiu (3), Sępólnie Krajeńskim (2), Grudziądzu, Chełmnie i Nowem w powiecie świeckim (po jednym).

 

ROPS wydaje co roku przed zimą aktualne materiały na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym. Ulotki i plakaty z adresami i telefonami schronisk, noclegowni, ogrzewalni i stołówek adresowane są przede wszystkim do samych zainteresowanych. Dysponują nimi m.in. straż miejska i policja, szpitale, zakłady karne, parafie. Do tych instytucji trafi też w przyszłym tygodniu szerszy informator zawierający analizę zjawiska, informacje o zakresie wsparcia udzielanego przez poszczególne placówki pomocowe, informacje o dobrych praktykach. Obecnie dostępny jest online na stronie ROPS i na www.kujawsko-pomorskie.pl (link poniżej). W miejscach publicznych pojawią się też plakaty z informacją o tym jak właściwie pomagać osobom dotkniętym bezdomnością, z przydatnymi numerami telefonów.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone