Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Obradował Komitet Monitorujący RPO

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obradował Komitet Monitorujący nasz Regionalny Program Operacyjny. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki, przyjęto ramowe kryteria wspierania projektów w najbliższych konkursach o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym.

 

Gremium zatwierdziło kryteria udzielania wsparcia m. in. na

  • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
  • profilaktykę raka płuc
  • zieloną energetykę i modernizację oświetlenia ulicznego
  • budowę i przebudowę dróg wojewódzkich
  • rozwój opieki nad dziećmi do lat 3
  • działania w dziedzinie włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 grudnia 2019 r. 

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 2 grudnia 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone