Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Dotacje na nowe żłobki

Nowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej Goiński
Nowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej Goiński

Najmłodsi mieszkańcy naszego regionu znajdą swoje miejsca w nowoczesnych żłobkach pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zupełnie nowe żłobki i kluby dziecięce powstaną dzięki ogłoszonemu właśnie konkursowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pula środków w konkursie jest znaczna bo aż prawie 43 milionów złotych.

 

Dzięki realizacji tego typu projektów zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Dofinansowanie w trwających konkursach można uzyskać przede wszystkim na  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Dodatkowo środki będzie można uzyskać także na działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

 

  • Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 9 marca.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie to 42 665 474,91 zł.
  • Minimalna wartość projektu w obu konkursach wynosi 425 670 zł.
  • O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
  • Więcej informacji na stronie mojregion.eu tutaj.

 

 O pozostałych trwających konkursach w ramach naszego RPO piszemy w materiale: „Aktualne konkursy RPO: kształcenie zawodowe, rynek pracy, gospodarka wodno-ściekowa

 

Nowe żłobki i miejsca opieki

 

W obecnej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd województwa przeznacza znaczące środki zarówno na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, jak i budowę zupełnie nowych obiektów.

 

W ostatnim czasie otwarte zostały zbudowane z udziałem środków unijnych żłobki w Świeciu i Barcinie (powiat żniński). Nowe żłobki powstały już także we Włocławku, Golubiu-Dobrzyniu i gminie Aleksandrów Kujawski. W Toruniu rozbudowywane są trzy żłobki miejskie, czwarty jest budowany na lewobrzeżu przy ulicy Andersa. Kolejne powstaną w Bydgoszczy (dwa żłobki) i Rogowie pod Toruniem (jeden żłobek). Łączna kwota, którą rozdysponował Urząd Marszałkowski na realizację tych celów to 29 milionów złotych. Dzięki temu powstają 604 nowe miejsca dla maluchów. 

 

Poza budową żłobków środki z RPO do tej pory pozwoliły na  utworzenie 3121 miejsc opieki na terenie całego województwa. Kwota, jaka została przeznaczona na rzecz organizacji opieki nad najmłodszymi to 123 miliony złotych. Najwięcej takich dotąd miejsc powstało i powstanie w Bydgoszczy (699 nowych miejsc), Toruniu (509 nowych miejsc) i Włocławku (115 nowych miejsc). Te liczby się powiększa, między dzięki temu konkursowi.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 lutego 2020 r.

 

Nowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej GoińskiNowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej GoińskiNowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej GoińskiNowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej GoińskiNowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej GoińskiNowy żłobek w Barcinie (powiat żniński), fot. Andrzej Goiński

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone