Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Granty dla lokalnych inicjatyw na Kujawach

Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Kluby młodzieżowe, integracja lokalna, czy aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie aleksandrowskim to lokalne inicjatywy, które zostały wsparte unijnymi środkami rozdysponowanymi w formie grantów przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Do odbiorców trafi łącznie ponad 1,1 miliona złotych. Symboliczne czeki wręczyła grantobiorcom członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

-Powierzenie lokalnym społecznościom decydowania o środkach na ważne lokalnie cele okazało się sukcesem. LGD-y z powodzeniem realizują związane z tym zadania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zostały rozdysponowane w ramach 14 umów. Są to działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, takie jak kluby młodzieżowe oraz animacja aktywności lokalnej, a także inicjatywy podejmowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pieniądze trafiły do 10 różnych odbiorców, z których beneficjentem najwyższej kwoty (450 tysięcy złotych w ramach 3 umów) jest Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy OPERATOR Tomasz Pietras, który wykorzysta środki na aktywizację społeczno-zawodową w Gminach Koneck, Zakrzewo, Bądkowo, Raciążek, Nieszawa oraz mieście i gminie Aleksandrów Kujawski i Ciechocinku (wszystkie w powiecie aleksandrowskim).

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. W naszym regionie jest ich 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). W działaniach tym jesteśmy prekursorem na skalę krajową.

 

Zobacz także:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lipca 2021 r.

 

Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Wręczenie czeków w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, fot. LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.