Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Święto pozarządówek

Grupa osób podczas szkolenia, fot. Andrzej Goiński dla UWMKP
Fot. Andrzej Goiński dla UWMKP

Wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury - 27 lutego pracownicy tzw. trzeciego sektora obchodzili swoje święto - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

 

- Działające w naszym regionie organizacje pozarządowe to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Święto organizacji pozarządowych jest okazją, by podziękować za ich zaangażowanie na rzecz regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora NGO-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych. Konkurs trwa do 30 września.

 

Samorząd województwa co roku wyróżnia też najlepsze organizacje pozarządowe w regionie, przyznając nagrody w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”.

 

Trwa składanie rocznych deklaracji podatkowych. Przypominamy o możliwości przekazania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Opublikowaliśmy listę ngo-sów z naszego regionu, którym można przekazać takie wsparcie.

 

Do poniedziałku (28 lutego) NGO mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację projektów społecznych. W puli 3 miliony złotych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2022 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone