Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Rewitalizacja w społecznej odsłonie

Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Wczoraj (28 listopada) w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” realizowany przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu przedstawiciele 111 kujawsko-pomorskich gmin wzięli udział w spotkaniach, webinarach, szkoleniach i wizytach studyjnych, dotyczących wdrażania działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Więcej informacji o programie

 

- Programy rewitalizacyjne pomagają odmienić oblicza kujawsko-pomorskich miast i wsi. Chodzi nie tylko o odnowę infrastruktury, ale przede wszystkim o pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych, które zdiagnozowano na danym obszarze. Inwestycje rewitalizacyjne towarzyszą realizacji przemyślanych programów wsparcia społecznego, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Do przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaliczamy te, które - choć często obejmują przestrzenie i budynki - ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych. Nie ma remontu świetlicy bez zaplanowania w niej zajęć dla seniorów, młodzieży, czy osób bezrobotnych; modernizacji osiedla, bez zapewnienia na nim włączenia społecznego jego mieszkańców; dofinansowania zdegradowanych przestrzeni, bez ich wykorzystania na potrzeby lokalnych społeczności.

 

W ramach realizacji projektu przedstawiciele zaangażowani we wdrażanie programów uczestniczyli w spotkaniach dotyczących zarządzania rewitalizacją, włączenia społecznego w procesy rewitalizacyjne, monitoringu i ewaluacji oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

Częścią prac było także stworzenie systemu informacji przestrzennej, który przekierowuje do uchwalonych w naszym województwie programów rewitalizacji – dokumentów, zawierających analizę problemową gmin i wyznaczających obszary wymagające szczególnej pomocy. To na tych obszarach (określanych jako obszary rewitalizacji) realizowane są projekty, przedsięwzięcia i inicjatywy, których celem jest ograniczenie zjawisk i sytuacji problemowych. Wśród nich m.in. walka z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, niskim poziomem edukacji, małą liczbą przedsiębiorstw, złą jakością powietrza i brakiem dostępu do podstawowych usług społecznych.

 

Departament Funduszy Europejskich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 listopada 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2022 r.

 

Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja podsumowująca projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.