Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Gospodarstwa opiekuńcze z myślą o seniorach

Fot. Tymon Markowski

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych. Dziś (8 sierpnia) gospodarstwa w Komratowie i Wenecji (powiat żniński) odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej

Profilaktyka upadków – program dla seniorów

W ramach programu seniorzy wezmą udział w specjalnie dobranych zajęciach fizycznych, fot. Łukasz Piecyk

Trwa nabór do finansowanego przez samorząd województwa regionalnego programu zapobiegania upadkom wśród seniorów. Z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii wynika, że upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia. W tegorocznej edycji programem zostanie objętych łącznie 995 mieszkańców naszego regionu, a kwota dofinansowania z budżetu województwa wyniesie blisko 250 tys. zł.

Czytaj więcej

Marszałkowskie dotacje na zajęcia dla aktywnych seniorów

fot. Tymon Markowski

Z myślą o seniorach samorząd województwa przyznał wsparcie na realizację 26 imprez rekreacyjnych, zajęć aktywności fizycznej, wyjazdów i spotkań integrujących starsze pokolenie z młodszym. Na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe trafiło w tym roku 90 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Bransoletki życia dla wszystkich potrzebujących

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

95 gmin w całym województwie zadeklarowało przystąpienie do rozszerzenia marszałkowskiego programu teleopieki domowej opartego na bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. To najbardziej spektakularny i budzący największe zainteresowanie element samorządowej wojewódzkiej polityki senioralnej. Czekamy na zgłoszenia pozostałych samorządów.  

Czytaj więcej

Domy dla seniorów

Dzienny dom Pobytu w Bierzgłowie (powiat toruński), fot. Andrzej Goiński

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 41 takich placówkach. Pod koniec czerwca członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Seniora w Dobrem (powiat radziejowski).

Czytaj więcej

Seniorzy odpoczywają na wsi

Seniorzy polubili wypoczynek na wsi, fot. Tymon Markowski

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych.

Czytaj więcej

Usługi społeczne na miarę

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski 26 marca odwiedził podopiecznych Bydgoskiego Dziennego Domu Pobytu Senectus. Placówka powstała dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, fot. Filip Kowalkowski

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są fundusze na rozbudowę infrastruktury i rozwój usług społecznych służących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki. Środki trafiają między innymi na tworzenie i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów oraz granty na organizację opieki domowej. W planach jest także utworzenie ośrodków koordynujących tego rodzaju usługi.

Czytaj więcej

155 nowych bransoletek życia

Przekazanie bransoletek życia w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Latem ubiegłego roku, w ramach pilotażu, objęliśmy nią 55 seniorów w całym regionie. Teraz bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – przekazujemy 155 nowym uczestnikom programu. Pracujemy też nad projektem, który pozwoli włączyć do systemu wszystkich potrzebujących.

Czytaj więcej

Zrób kolonoskopię – bez rejonizacji, bez długiego oczekiwania, nieodpłatnie

Badanie kolonoskopowe w Centrum Onkologii, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Trwa finansowany ze  środków  naszego Regionalnego Programu Operacyjnego wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi obejmujemy blisko 25 tysięcy osób. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o dofinansowanie placówek medycznych w całym regionie. O tym, gdzie można się przebadać, informujemy w marszałkowskiej infolinii pod numerem telefonu 56 652 18 73.

Czytaj więcej

Bydgoskie Forum Seniora

  • Etykieta: test
III Forum Seniora w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Polityka senioralna, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i współczesne wyzwania, jest ważnym elementem polityki społecznej samorządu województwa. Celem jest jakość życia osób starszych, zwłaszcza tych ze skromniejszymi dochodami. 5 marca w Bydgoszczy, pod honorowym patronatem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyło się zorganizowane przez „Gazetę Pomorską” III Forum Seniora. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Czytaj więcej

Szczepienia, badania i ćwiczenia dla zdrowia

Fot. Łukasz Piecyk

Samorząd województwa przygotowuje się do uruchomienia zaplanowanych na 2019 rok programów profilaktycznych skierowanych do seniorów. Z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom skorzysta w tym roku 1,8 tysiąca osób w wieku 65 plus. Kolejny tysiąc seniorów weźmie udział w ćwiczeniach w ramach programu zapobiegania upadkom. Odbędą się też badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej dla 900 mężczyzn.

Czytaj więcej

KE zainteresowana naszymi programami na rzecz seniorów

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, 28 lutego 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Po raz drugi w tym roku spotkał się Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas czwartkowego (28 lutego) posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki, przyjęto ramowe kryteria wspierania projektów w ramach najbliższych konkursów o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. W pierwszej części obrad uczestniczyły przedstawicielki Komisji Europejskiej, które zapoznały się także z realizowanymi w naszym regionie projektami w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. 

Czytaj więcej

Opieka w zagrodzie - strzał w dziesiątkę w usługach społecznych

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, będący kontynuacją dobrze przyjętej i cieszącej się dużym zainteresowaniem „Zielonej opieki”. Pierwsza grupa podopiecznych już z niego korzysta. 

Czytaj więcej

Rozmawiamy o sprawach seniorów

Seminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.pl

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się w czwartek (24 stycznia) przedstawiciele instytucji i organizacji działających w interesie osób starszych. Tematem seminarium były możliwości i formy aktywizacji społecznej seniorów.

Czytaj więcej

Marszałkowska polityka senioralna 2018

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedykowany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku realizowaliśmy wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej polityki społecznej.

Czytaj więcej

Usługi społeczne na miarę

Fot. Andrzej Goiński

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są fundusze na rozbudowę infrastruktury i rozwój usług społecznych służących osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają stałej opieki. W 2018 roku środki trafiły między innymi na tworzenie i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów oraz granty na organizację opieki domowej. W planach jest także utworzenie ośrodków koordynujących tego rodzaju usługi.

Czytaj więcej

Z seniorami przy opłatku

Spotkanie z seniorami w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober podjęli 20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim członków klubu seniora „Zacisze” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu. Podczas świątecznego spotkania był czas na kolędowanie, składanie życzeń i wzajemne łamanie się opłatkiem.

Czytaj więcej

Wykłady „Aktywny senior XXI wieku”

fot. Andrzej Goinski

W piątek (14 grudnia) we Włocławku odbył się ostatni wykład z cyklu spotkań, których tematem była sytuacja osób starszych, problemy, z jakimi zmagają się opiekunowie seniorów oraz metody terapii i pracy z osobami w podeszłym wieku. Organizatorem wykładów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt wsparł samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

Seniorzy polubili wieś

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych oraz interesujące, dostosowane do zainteresowań i potrzeb zajęcia – tak wyglądał adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Zielona opieka”, prowadzony przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie. Trwają przygotowania do kontynuacji, nabór gospodarstw trwa, nabór podopiecznych w grudniu. Finansowany ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt, który obejmie cały region, ruszy w lutym 2019.

Czytaj więcej

Fachowa pomoc w opiece długoterminowej

fot. Tymon Markowski

Z myślą o pacjentach wymagających opieki długoterminowej w regionie powstanie wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej - placówek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za organizację pomocy domowej.

Czytaj więcej

Szczepienia i ćwiczenia dla zdrowia

fot. Andrzej Goiński

Trwają marszałkowskie programy profilaktyczne skierowane do seniorów. Z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom skorzysta w tym roku ponad tysiąc osób w wieku 65 plus. Ruszyły też ćwiczenia, w ramach programu zapobiegania upadkom.

Czytaj więcej

Domy dla seniorów

fot. Andrzej Goiński

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 41 takich placówkach. Wkrótce powstaną kolejne.

Czytaj więcej

Kluby aktywizują, centra usług wspierają

Warsztaty dla seniorów w Nowej Wsi Królewskiej, fot. Łukasz Piecyk

Organizują czas wolny, zajęcia aktywizujące i spotkania integracyjne – w Kujawsko-Pomorskiem powstają kolejne kluby seniora współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Na rzecz osób starszych działają też centra usług środowiskowych, których rolą jest pomoc w organizacji wsparcia opiekuńczego.

Czytaj więcej

Marszałkowski program wsparcia seniorów

fot. Łukasz Piecyk

Trwa wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, którym obejmujemy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Program realizują wspólnie kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Teleopieka – już wkrótce dla wszystkich potrzebujących

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. W styczniu bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 150 osób (nabór skończył się 31 października), a wiosną co najmniej 3000 potrzebujących. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, tel. 56 657 14 69

Czytaj więcej

  • 1
  • 2

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone