Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Informacje Departamentu

Informacje Departamentu

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”

24 maja  2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXXII/475/21 zmieniająca uchwałę nr XXX/432/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Informacja

W związku z oceną wniosku o dofinansowanie dla projektu:  „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej należy złożyć aktualne Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz Oświadczenia o dostępie do środków w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2020 r.
Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową.

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”

22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXIII/328/20 zmieniająca uchwałę nr XVIII/300/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej

Garść faktów na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku” – aktualizacja

Przedstawiamy Państwu w pigułce najważniejsze dotychczasowe informacje na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”.

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 40/1970/18 dotyczącą przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”.

Czytaj więcej

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2018

Projekt zatytułowany „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2018” obejmuje prace budowlane oraz konserwatorskie dotyczące 178 przedsięwzięć, realizowanych w obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W projekcie uczestniczy 166 partnerów, z których 164 to kościelne osoby prawne (parafie, klasztory, diecezje, wyższe seminarium duchowe, zakon). Pozostałe dwa to fundacja i instytucja kultury.

Czytaj więcej

Dofinansowanie UE

Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Tytuł Projektu:  „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej”

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku.”

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku” został w 2017 roku zakończony pod względem rzeczowym. Trwają ostatnie rozliczenia Jednostki Realizującej Projekt z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku

Jednostka Realizująca Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku” informuje, że od dnia 23 sierpnia 2017 roku obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Czytaj więcej

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku.

W dniu 26 października 2016 r. podjęto uchwałę nr 42/1665/16 o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku”

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone