Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

edukacja

Webinarium: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID – 19 – dyskusja

KPCEN w Bydgoszczy

Szanowni Nauczyciele, czas pandemii jest trudny dla wszystkich. Poczucie zagrożenia i niepewności dręczy i „dużych i małych”. Jak z tym żyć, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości? Możemy o tym porozmawiać podczas webinarium: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID – 19 – dyskusja, które organizuję 26 maja 2020 roku w godzinach 11.00-12.00.

Czytaj więcej

Webinarium: Budowanie relacji z rodzicami w czasie pandemii

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Szanowni Wychowawcy, wszyscy jesteśmy osaczeni klimatem pandemii. Często bywamy źli i niezadowoleni. Funkcjonujemy inaczej niż dotąd, ale  musimy realizować swoje zawodowe obowiązki. Proces szkolnego wychowania, w tych pandemicznych okolicznościach, zszedł na dalszy plan, ale nikt nie zwolnił nauczycieli z kontaktów z rodzicami. Bywa, że oni także potrzebują Waszego wsparcia. Jeśli chcecie o tym porozmawiać, zapraszam na webinarium: Budowanie relacji z rodzicami w czasie pandemii, które odbędzie się 28 maja 2020 roku w godzinach 15.00-16.00.

Czytaj więcej

Spotkania online z kadrą kierowniczą oświaty

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Obecny czas nie jest łatwy dla uczniów i nauczycieli. Z wyzwaniami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotykają się także dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Dlatego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaproponowało wiele form pomocy i wsparcia online. Dotyczyły one organizacji działalności palcówki w czasie zawieszenia zajęć. Od początku maja wspieramy dyrektorów przedszkoli, a obecnie także dyrektorów szkół, w przygotowaniach i organizacji powrotu dzieci do placówek. Podczas spotkań online w ramach sieci współpracy i samokształcenia, webinariów i kursów online omawiano organizację opieki nad dziećmi w przedszkolu, zadania nauczycieli i dzieci oraz rozstrzygano dylematy nauczyciela przedszkola w czasie zawieszenia zajęć. Ważną, szeroko poruszaną podczas spotkań kwestią jest nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w formie kształcenia zdalnego.

Czytaj więcej

Specjaliści branży IT z ofertą szkoleniową dla nauczycieli.

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i firma Atos Poland Global Services sp. z o. o.zapraszają nauczycieli na szkolenia, których zadaniem jest urozmaicenie procesu nauczania, wskazanie narzędzi przydatnych do prowadzenia nauki zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się w sieci.

Czytaj więcej

Metody pracy zdalnej z matematyki

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Czas pandemii zmusił nas do odnalezienia się w zupełnie nowej sytuacji, nabycia nowych kwalifikacji, pracy w innych warunkach, niekonwencjonalnymi metodami z uczniem, który nie zawsze  chce  z nami współpracować. Jeżeli są Państwo gotowi podzielić się swoimi umiejętnościami z innymi nauczycielami, wymienić doświadczeniami lub nauczyć się czegoś oryginalnego, zapraszam do udziału  w sieci samokształcenia i współpracy Efektywne metody pracy zdalnej z matematyki.

Czytaj więcej

Asy Internetu: zmieńmy lekcje o cyberbezpieczeństwie w przygodę

Logo KPCEN Włocławek

21 i 22 maja w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się drugie spotkanie warsztatów prowadzonych przez trenerów Fundacji Szkoła z Klasą i Google. Tym razem spotkali się online nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Harmonogram działań online nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych KPCEN w Bydgoszczy (25.05.2020 do 29.05.2020 roku)

Logo KPCEN w Bydgoszczy

KPCEN w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do skorzystania z oferty form doskonalenia online. Proponujemy wsparcie metodyczne poprzez wideodyżury i wideokonsultacje, a także webinaria, sieci współpracy i samokształcenia, warsztaty oraz kursy online.

Czytaj więcej

Metody pracy w nauczaniu zdalnym

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Uczyć - to znaczy organizować sytuacje edukacyjne sprzyjające aktywności uczniów.  Nauczyciel, wybierając metodę, nauczania kieruje się różnymi kryteriami. Jednym z nich jest cel, który chce osiągnąć w postaci  poszerzenia wiedzy, doskonalenia umiejętności  oraz kształtowania  postaw jego uczniów. Jak to zrobić w czasie nauczania zdalnego? Dobór metod nauczania zdalnego jest trudny, ale im większy znamy ich zasób, tym łatwiej będzie dostosować metodę do założonego celu.

Czytaj więcej

Awans zawodowy nauczycieli online

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w ramach zdalnego wspierania nauczycieli w zakresie awansu zawodowego zaprasza na e-konsultacje, webinaria. Zapraszamy szczególnie tych nauczycieli, którzy 31 maja 2020 roku kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Czytaj więcej

Nasza e-szkoła: dla maturzystów i nie tylko

Fot. Filip Kowalkowski

Za dwa tygodnie maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. Pomocne w przygotowaniach okażą się z całą pewnością zajęcia transmitowane na kanale Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Dziś (25 maja) zaprosiliśmy na powtórki z matematyki i języka angielskiego. Od dziś także nowy plan lekcji dla pozostałych klas szkół średnich i podstawówek.  

Czytaj więcej

Szkolenie on-line Odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy systematycznie prowadzi  zdalne konsultacje i szkolenia na temat organizacji wycieczek szkolnych.

Czytaj więcej

Nowe zasoby edukacyjne na platformie Edupolis

Didactus zasoby edukacyjne logowanie

Nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy opracowali zasoby edukacyjne w postaci krzyżówek dla uczniów na platformie Edupolis. Znajdują się one w zasobach edukacyjnych regionalnych (moduł: Moja mała ojczyzna).

Czytaj więcej

WebQuest w projektach edukacyjnych – kurs e-learningowy KPCEN Toruń

Logotyp KPCEN w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza wszystkich nauczycieli na drugą edycję kursu e-learningowego Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – od 25 maja, kurs trwa 4 tyg. (10h).

Czytaj więcej

Zdalne nauczanie przedmiotów przyrodniczych

Uczestnicy wideokonferencji pt.Zdalne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, fot. KPCEN Włocławek

Ciekawość poznawcza dzieci i młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zaspokajana jest przez nauczycieli podczas lekcji w szkołach, w różnych formach. Tym razem przecierany jest szlak edukacji zdalnej.

Czytaj więcej

O pracy zdalnej z poradniami

Autor KPCEN Włocławek

7 maja w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyła się kolejna wideokonferencja z cyklu  Praca zdalna – nowe wyzwania dla dyrektorów i pracowników.Tym razem gościliśmy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których miesiąc maj jest zwykle czasem wzmożonej potrzeby diagnozowania dzieci  i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej dzieci.

Czytaj więcej

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs e-learningowy KPCEN Toruń

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza nauczycieli mianowanych na kurs Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanegow formie e-learningowej. Szkolenie zdalne planowane jest w dniach 29 maja – 4h i 9 czerwca – 2h (całość – 6h).

Czytaj więcej

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ONLINE NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW I DORADCÓW METODYCZNYCH KPCEN W BYDGOSZCZY NA OKRES 18.05.2020 do 22.05.2020 roku

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

KPCEN w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do skorzystania z oferty form doskonalenia online. Proponujemy wsparcie metodyczne poprzez wideodyżury i wideokonsultacje, a także webinaria, sieci współpracy i samokształcenia, warsztaty oraz kursy online. 

Czytaj więcej

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs KPCEN Toruń w formie e-learningowej

Logotyp KPCEN w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza nauczycieli kontraktowych do udziału w kursie Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegow formie e-learningowej. Szkolenie planowane jest na 21 (4h) i 25 maja (2h).

Czytaj więcej

WIRTUALNE PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO FORMA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  pragną serdecznie zaprosić Państwa szkołę do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.  Udział w programie umożliwi uczniom  zrealizowanie  celów praktyki  zawodowej w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Informatyka i nowe technologie – e-learning dla nauczycieli w KPCEN Toruń

Logotyp KPCEN Toruń

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce prowadzi i przygotowuje oraz kontynuuje już rozpoczęte kursy przed epidemią w formie e-learningowej.

Czytaj więcej

Learning Apps w pracy zdalnej - webinarium

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli na zdalną formę doskonalenia.  Learning Apps to popularna internetowa platforma z aplikacjami do tworzenia interaktywnych gier i zadań wspomagających proces edukacji. Rozmaitość zadań, które można wykonać na komputerze i smartfonie, nie pozwoli na nudę i rutynę. Są tu funkcjonalności, które będą pomocne dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów edukacji.

Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, SPRAWNA KOMUNIKACJA – WIDEODYŻURY

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Pracownia Wychowania i Psychologicznej Pomocy Szkole Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w ramach zdalnego wspierania wychowawców i nauczycieli,  prowadzi bardzo interesującą formę edukacyjną -  wideodyżury  tematyczne. Wybierając ich problematykę, kierujemy się aktualną sytuacją  i nowymi  potrzebami środowiska oświatowego. 

Czytaj więcej

W 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka

Logotyp KPCEN Włocławek

Gdyby żył, obchodziłby niedługo swoją setną rocznicę urodzin. 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. Postać Ojca Świętego Jana Pawła II wpisała się w historię różnych obszarów Polski, w tym również Kujaw. W 1991 roku, 6 czerwca odwiedził Włocławek, gdzie spotkał się ze środowiskiem nauczycieli i wychowawców w tutejszej katedrze, odwiedził Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Następnego dnia przewodniczył Mszy św. na lotnisku w Kruszynie.

Czytaj więcej

Atrakcyjna szkoła online

Logotyp KPCEN Włocławek

Wykorzystajmy  możliwości wirtualnego świata do uatrakcyjnienia nauki, rozbudzenia ciekawości poznawczej i zwiększenia motywacji uczniów do nauki. Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wychowawców świetlicy oraz innych zainteresowanych nauczycieli prowadzących różnorodne zajęcia z uczniami na kurs online pt. „Zdalnie jest fajnie”.

Czytaj więcej

Tydzień Bibliotek 2020

Tydzień Bibliotek 2020 - plakat

Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbywającego się od 8-15 maja zachęca do korzystania z wirtualnych zasobów. Tegoroczna, siedemnasta edycja odbywa się pod hasłem Zasmakuj w Bibliotece. Jest to edycja szczególna, ponieważ wszystkie kreowane przez nas wydarzenia mają charakter online ze względu na panującą pandemię.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone