Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

edukacja

Region Nauk Ścisłych – trwa druga edycja projektu

Materiały dydaktyczne projektu

Blisko tysiąc dwustu uczniów  z trzynastu szkół województwa kujawsko-pomorskiego od września 2018 r. uczestniczy w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie edukacyjnym „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

Czytaj więcej

KPCEN w Toruniu wspiera nauczycieli doradców zawodowych

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu i Dorota Andrzejewska, konsultantka ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego 16 listopada 2021 r. wzięli udział w konferencji skierowanej do doradców zawodowych ze szkół podstawowych na terenie powiatu grudziądzkiego „Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi rynek pracy”, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu we współpracy z KPCEN w Toruniu i Pomorską Strefą Ekonomiczną w Gdańsku.

Czytaj więcej

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie  Centrum  Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich specjalności różnych typów szkół na dziesięciogodzinny kurs: KIEROWNIK  WYPOCZYNKU  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, który odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2021 roku w godz. od 16.00 do 18.00 – online (cz. I i II) i 11 grudnia w godz. od 9.00 do 13.30 – stacjonarnie (cz. III) w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

Czytaj więcej

Wizyta studyjna w creoGedanii

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało wizytę studyjną do placówki creoGedania.

Czytaj więcej

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Mariana Rejewskiego Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dziesięć lat temu Rada Pedagogiczna PBW w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o nadanie Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy imienia Mariana Rejewskiego. 16 listopada 2021 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy odbyła się uroczystość jubileuszowa.

Czytaj więcej

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021

Logo KPCEN w Bydgoszczy

W trosce o poprawę wyników egzaminu maturalnego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało konferencję online: Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021, w której uczestniczyło prawie 100 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

Dyskalkulia - neuronalne podłoże, metody badania i terapii

Logo KPCEN w Bydgoszczy

15 listopada br. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli różnych specjalności na wykład dr Małgorzaty Gut, kierownika Pracowni Poznania Matematycznego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyskalkulia - neuronalne podłoże, metody badania i terapii.

Czytaj więcej

Harmonia różnorodności

Logo KPCEN we Włocławku

16 listopada, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję Harmonia różnorodności,która odbyła się w formie hybrydowej. Na wstępie dyrektor Grażyna Troszyńska powitała gości i podkreśliła, że organizując konferencję, kierowaliśmy się otwartością na współpracę międzynarodową, znaczeniem tożsamości i różnorodności narodów i państw oraz wymianą myśli pedagogicznej. Rozumienie różnych punktów widzenia czy zasad postępowania, empatia, współpraca to elementy kompetencji społecznych i osobistych, a więc kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej

XIV edycja konkursu „Oni tworzyli naszą historię”

Prace uczestników XIII edycji konkursu, fot. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Jedyna kobieta wśród cichociemnych, matematyczka i profesor nauk humanistycznych. Specjalizowała się w historii najnowszej, z pasją dokumentowała lokalne dzieje na podstawie wspomnień świadków. Wyjątkowa postać Elżbiety Zawackiej zasługuje na upamiętnienie. XIV edycja konkursu jej imienia, ,,Oni tworzyli naszą historię”. Uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa mogą wziąć w nim udział przesyłając prace pisemne na jeden z sześciu tematów. Wydłużono termin nadsyłania prac do 21 lutego.

Czytaj więcej

Konferencja „Otyłość – epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela”

Konferencja „Otyłość – epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela” - program

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu serdecznie zapraszają 17 listopada 2021 r. na konferencję wojewódzką „Otyłość-epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela".

Czytaj więcej

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zapraszają wszystkich chętnych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na nadzwyczajne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej

„Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!”

Logotyp Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

6 listopada w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!” zorganizowana przez  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Czytaj więcej

Konferencja UCIEC CZY UTKNĄĆ? Escape room w edukacji

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

W przestrzeni rzeczywistej escape room to gra realizowana w specjalnie zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu. W przestrzeni wirtualnej to wyzwanie dla indywidualnego gracza przeniesione w świat cyfrowy. Elementy łączące oba rodzaje pokojów są te same: mechanizmy gier, aranżacja przestrzeni, rekwizyty i dążenie do wyjścia. W obu przypadkach graczom towarzyszą te same emocje, chociaż te w realnym świecie są zdecydowanie silniejsze niż wirtualnej rzeczywistości.

Czytaj więcej

Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów i uczennic

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie zapraszają  na bezpłatne szkolenie stacjonarne dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych działaniami na rzecz lepszej jakości uczenia się dzieci i młodzieży, dzielenia się z nauczycielami odpowiedzialnością za tę jakość i budowania zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Czytaj więcej

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych TEA TIME (Teach Enjoy Achieve Talk Improve Meet Explore)

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Czytaj więcej

Setna rocznica urodzin polskiego pisarza o międzynarodowej sławie

Logotyp ZS nr 33 w Bydgoszczy

Setna rocznica urodzin polskiego pisarza o międzynarodowej sławie – Stanisława Lema, była inspiracją do zorganizowania przez ZS nr 33 w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski w Toruniu międzyszkolnego konkursu plastycznego „Mój wymyślony świat”. Skierowany był on do szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko – pomorskiego. Założeniem organizatorów było wyłonienie wśród dzieci i młodzieży osób, o wyjątkowej, szeroko rozumianej,  wyobraźni oraz potrafiących zaprezentować ją w oryginalnej formie plastycznej. Interesującym jest fakt, iż wbrew przewidywaniom organizatorów, tylko znikoma część nadesłanych prac przedstawiała świat kosmosu i techniki. Większość z nich ukazywała w szczególny, nowatorski sposób otaczającą nas rzeczywistość oraz własne marzenia.

Czytaj więcej

Szkoła, uczelnia, pracodawca – współpraca w dobie pandemii

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy zapraszają  nauczycieli zawodu, doradców zawodowych na seminarium branżowe SZKOŁA, UCZELNIA, PRACODAWCA – WSPÓŁPRACA W DOBIE PANDEMII, które odbędzie się 9 listopada 2021 w godzinach 15.00-17.30.

Czytaj więcej

Gra terenowa dla uczniów szkoły podstawowej w Kozielcu

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Doradczynie metodyczne nauczycieli języków obcych przy KPCEN w Bydgoszczy przygotowały dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu grę terenową. Gra stworzona została z inicjatywy tamtejszej nauczycielki języka angielskiego Karoliny Wójcik, która w ten sposób zapewniła uczniom ciekawe obchody Europejskiego Dnia Języków. Dzięki ścisłej współpracy nauczycielki z doradczyniami materiały dydaktyczne wykorzystane w grze opracowane zostały zgodnie z potrzebami uczniów oraz uwzględniły ich możliwości i wiedzę językową.

Czytaj więcej

O wartościach i kształtowaniu postaw w edukacji

Logo KPCEN we Włocławku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza  zainteresowanych nauczycieli 16 listopada 2021 r. o godzinie 16.00 na bezpłatną konferencję, której tematyka dotyczy kształtowania postaw szlachetności, zaangażowania społecznego oraz wrażliwości na prawdę i dobro. Konferencja ma formę hybrydową, uczestnicy mogą brać w niej udział zdalnie.

Czytaj więcej

Nadzór i odpowiedzialność dyrektora za organizację pracy sekretariatu placówki oświatowej

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych do udziału w warsztatach online: Nadzór i  odpowiedzialność dyrektora za organizację pracy sekretariatu szkoły, placówki oświatowej.

Czytaj więcej

Dlaczego brakuje nam czasu?

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych na warsztaty online Zarządzanie sobą w czasie.

Czytaj więcej

Psychologiczne uwarunkowania i przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza wszystkich zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów szkolnych na konferencję, która odbędzie się 16 listopada 2021 roku w godzinach 16.00-18.00 z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting. Wykład wygłosi dr Marcin Szulc. Temat szkolenia wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej

Żabi skok

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest organizatorem III edycji projektu edukacyjnego ŻABI SKOK. Nauczyciele z uczniami klas I–III szkół podstawowych będą podejmować działania ekologiczne na rzecz najbliższego środowiska.

Czytaj więcej

KPCEN w Bydgoszczy świętowało Dzień Edukacji Narodowej

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Nauczyciele konsultanci KPCEN w Bydgoszczy systematycznie podnoszą swoje kompetencje, aby wspierać rozwój zawodowy nauczycieli naszego województwa. W bieżącym roku szkolnym wielu zostało wyróżnionych nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marszałka Województwa oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także nagrodami Dyrektora KPCEN.

Czytaj więcej

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Aby zastanowić się, jak zaprojektować zmiany z sposobie nauczania, prawie 90 nauczycieli matematyki szkół podstawowych uczestniczyło 6 i 7 października br. w konferencji online Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021 zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone