Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

VIII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata Wiśniewska

VIII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), odbyło się 29 czerwca 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Projekt stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie skutków wprowadzenia reformy systemu oświaty;
 2. Organizacja konferencji 18.09.2018 r.;
 3. Sprawy różne.

Ustalenia:

Ad. 1

W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez stronę rządową oraz stronę pracodawców do treści projektu stanowiska w sprawie skutków wprowadzenia reformy systemu oświaty ustalono, że w przedmiotowej sprawie przygotowany zostanie projekt opinii strony pracowników i strony samorządowej, który zostanie poddany pod glosowanie w trybie korespondencyjnym.

Ad 2.

Ustalono, że:

Przewodniczący poinformował, że zostały wystosowane zaproszenia na konferencję do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a także do następujących osób z prośbą o udział w poszczególnych panelach:

 • w panelu strony rządowej: „Budowa infrastruktury transportowo-logistycznej regionu Kujaw i Pomorza w kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”:
 • Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju,
 • Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A.,
 • Czesław Warsewicz - Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.,
 • w panelu strony pracodawców: „Gospodarka wodna szansą na zrównoważony rozwój Polski i województwa kujawsko-pomorskiego”:
 • Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich,
 • w panelu strony samorządowej: „Główne determinanty rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego”:
 • Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
 • dr hab. Witold Orłowski - Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny doradca ekonomiczny PwC,
 • Piotr Ciechowicz - Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,
 • w panelu strony pracowników „Bezpieczeństwo zdrowotne w województwie kujawsko-pomorskim”:
 • Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia,
 • Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny.

 

Pan Leszek Walczak poprosił o przesłanie dodatkowego zaproszenia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny z prośbą o udział w panelu strony pracowników.

Wojewoda poprosił członków Prezydium WRDS o podejmowanie rozmów i zachęcanie zaproszonych gości do udziału w poszczególnych panelach.

Ponadto ustalono, że zaproszenia na konferencję skierowane zostaną do następujących osób:

 • członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 • członkowie zespołów roboczych Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 • przewodniczący wojewódzkich rad dialogu społecznego z prośbą o zapewnienie udziału w konferencji po jednym przedstawicielu każdej ze stron WRDS;
 • starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego;
 • przedstawiciele sołtysów z każdej gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej województwa kujawsko-pomorskiego;
 • Przewodniczący Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczący rad powiatów, miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego;
 • parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego;
 • goście zaproponowani przez p. Romana Rogalskiego (uczestnicy posiedzeń WRDS 12.04.2016 r. i 23.06.2017 r. dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej);
 • przedstawiciele organów i instytucji z którymi współpracuje WRDS.

Ad. 3

Pan Roman Rogalski złożył wniosek o zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy K-P WRDS z udziałem parlamentarzystów z regionu w sprawie nadmiernej kodyfikacji prawa okołogospodarczego.

 

Pan Sławomir Wittkowicz zwrócił się z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy K-P WRDS z udziałem krytyków budowy stopnia wodnego w Siarzewie.

Ponadto p. Sławomir Wittkowicz zaproponował wprowadzenie zmian w regulaminie K-P WRDS dotyczących udostępniania nagrań z posiedzeń WRDS. Ustalono, że p. Sławomir Wittkowicz złoży w tej sprawie stosowny wniosek.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata Wiśniewska

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego