Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj Kuras

W dniu 13 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się II w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

W posiedzeniu oprócz członków Prezydium K-P WRDS udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu tj.:

  1. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Medycznych,
  2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Eksploatacyjno- Technicznych,
  3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia,
  4. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSSZ „SOLIDARNOŚĆ”.

 

Przedmiotem posiedzenia były:

  1. Wniosek FZZ dotyczący wzrostu wynagrodzeń pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Pracownicy ww. szpitala, domagają się podwyżek w wysokości 400 zł. przez cztery najbliższe lata. Od roku prowadzą oni spór zbiorowy, który dotyczy pracowników niemedycznych  i medycznych, (z wyłączeniem  lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy wcześniej otrzymali oczekiwane podwyżki). Zdaniem członków związków zawodowych działających w szpitalu pozostałe grupy zostały zarówno przez ministra, jak i dyrekcję szpitala pominięte. Przedstawiciele pracowników uważają, że wielu pracowników technicznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej, a znaczna grupa pracowników medycznych tylko nieco więcej od najniższej krajowej.

 

Pan dr n. med. Eligiusz Patalas p.o. Z-cy Dyrektora do Spraw Lecznictwa,  Naczelny Lekarz Szpitala, rozumie motywy pracowników oczekujących podwyżek, podkreślił jednak, że adresatem tych żądań, powinien być Narodowy Fundusz Zdrowia. Pan Dyrektor poinformował, że podwyżki dla pielęgniarek i ratowników nie były finansowane z budżetu szpitala, ale źródłem ich finansowania były dodatkowe środki otrzymane z NFZ. Szpital nie brał udziału w podziale środków przeznaczonych m.in. na podwyżki. Przy podwyżkach została pominięta grupa pracowników, która zdaniem Pana Patalasa, ma słuszne oczekiwania.

 

Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustaliło, że przygotuje stanowisko w sprawie wypracowania sprawiedliwego systemu wynagrodzeń pracowników niemedycznych i medycznych, w którym zwróci się z apelem do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań poprawiających system gospodarowania funduszem wynagradzania przeznaczonym dla pracowników niemedycznych i medycznych, poza lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi.

 

  1. Projekty uchwał:
  • w sprawie liczby przedstawicieli każdej z organizacji wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W wyniku zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w kwestii głosowania, należy zmienić liczbę przedstawicieli każdej organizacji  zarówno strony pracowników, jak i strony pracodawców wchodzących w skład K-P WRDS. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

 

  • przyjmującej regulamin Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Po dokonaniu stosownych zmian w projekcie regulaminu K-P WRDS zaplanowano, że zostanie on przyjęty przez K-P WRDS 20 lutego 2019 r. podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS.

 

  • przyjmującej „Program i Harmonogram działania K-P WRDS na 2019 r.”

Stosownie do zapisu Regulaminu Kujawsko–Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, program i harmonogram działania K-P WRDS, którego podstawą opracowania były propozycje zagadnień, przedstawione przez organizacje wchodzące w skład Rady oraz stronę rządową i samorządową, został przyjęty przez Prezydium K-P WRDS, a 20 lutego 2019 r. uchwała w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Ustalono, że wniosek strony rządowej dotyczący sytuacji w firmie METRON Fabryce Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. rozpatrzony zostanie podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 14.03.2019 r.

 

Posiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj Kuras


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego