Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon Ździebło
Posiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon Ździebło

Pierwsze w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 20 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Głównymi tematami posiedzenia były:

1. Sprawy organizacyjne, w tym:

- przyjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie liczby przedstawicieli każdej z organizacji wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

- przyjęcie uchwały nr 2/2019 przyjmującej regulamin Kujawsko-Pomorskiej  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;

- przyjęcie uchwały nr 3/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych;

- przyjęcie uchwały nr 4/2019 przyjmującej „Program i Harmonogram działania K-P WRDS na 2019 r.”;

- przyjęcie uchwały nr 5/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cztery pierwsze uchwały zostały przyjęte jednomyślnie, natomiast uchwała w sprawie przyjęcia ww. stanowiska po uwzględnieniu propozycji członków Rady, zostanie poddana pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.

Podczas posiedzenia Pan Marszałek wręczył nowo powołanym członkom Rady  akty nominacji.

 

2. Stan służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim.
Wśród zaproszonych gości byli m. in.:

-  Andrzej Wiśniewski - Dyrektor NFZ Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego,

- Sylwia Chmara - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych NFZ Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego,

- prof. Janusz Kowalewski - Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

- Marek Lewandowski - Dyrektor SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy,

- Wojciech Kaatz - Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej,

- Marek Bronisz - Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej,

- Katarzyny Florek - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

- Tomasz Krzysztyniak - Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,

- Małgorzata Zawirowska - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku,

- Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Wiesław Kiełbasiński - Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,

- Grażyna Śmiarowska – Konsultant wojewódzki w zakresie Pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

- Jarosław Boryń - Dyrektor techniczny Regionalnego Szpitala   Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

 

3. Sytuacja pracowników oświaty i związana z tym akcja protestacyjna, przygotowana przez związki zawodowe z udziałem Pan Marka Gralika - Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz członków sztabu protestacyjno-strajkowego.

Ponadto wśród zaproszonych gości byli członkowie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy K-P WRDS oraz:

-  Barbara Belicka - Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego, Skarbnik Zarządu Krajowego - Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego,

-  Teresa Rogiewicz – przedstawicielka OPZZ,     

-  Dariusz Siciński - członek Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”,

-  Małgorzata Chylewska - członek Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz przewodnicząca sztabu protestacyjno- strajkowego,

-  Aleksandra Gromadzka - członek Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, członek sztabu protestacyjno-strajkowego,

-  Hanna Matuszewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Toruniu.

 

Posiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon ŹdziebłoPosiedzenie plenarne K-P WRDS w dniu 20.02.2019 r., fot. Szymon Ździebło

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.