Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

sprawy społeczne

Podsumowanie cyklu szkoleń pn.: „Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany”

Prezentacja

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zakończył cykl szkoleń dla pracowników socjalnych pn.: „Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów mających na celu przygotowanie do rzetelnego i kompleksowego przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Czytaj więcej

VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

uczestnicy posiedzenia

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w trybie online.

Czytaj więcej

Stalowe Anioły dla działaczy społecznych

Wręczenie Stalowych Aniołów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Poświęcenie, ofiarność i zaangażowanie w pomaganiu innym to cechy jakimi wyróżniają się osoby nagrodzone „Stalowymi Aniołami” - statuetkami, które przyznawane są przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie na najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej. Laureatom nagrody wręczył w piątek (11 czerwca) marszałek Piotr Całbecki.

Czytaj więcej

Kadry oświatowe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ulotka informacyjna

Dnia 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z reprezentantami placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z ponad dwudziestu takich placówek działających w naszym województwie, które zaproszono na spotkanie, środowisko reprezentowane było przez przedstawicieli pięciu największych instytucji, i to zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Czytaj więcej

Wszyscy działamy na rzecz silnej rodziny

zdjęcie ilustracyjne-zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla duchownych

W pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ważne jest współdziałanie wszystkich, którzy funkcjonują w otoczeniu rodziny z problemem przemocy. Istotną rolę w pomaganiu rodzinie doświadczonej przemocą mają osoby zaufania publicznego, a wśród nich kapłani.

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fot. Mikołaj Kuras

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia[at]kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami można się także spotkać od poniedziałku do piątku w Toruniu oraz w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów, w sześciu miastach naszego regionu.

Czytaj więcej

Wyróżnimy terapeutów zajęciowych

Ubiegłoroczna laureatka konkursu Magdalena Karwecka z podopiecznymi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz trzeci uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Do zgłaszania kandydatów zapraszamy podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. Na wnioski czekamy do 30 czerwca.

Czytaj więcej

Wyróżnimy terapeutów zajęciowych - ostatni tydzień na złożenie wniosku!

Ubiegłoroczna laureatka konkursu Magdalena Karwecka z podopiecznymi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz trzeci uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Do zgłaszania kandydatów zapraszamy podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. Na wnioski czekamy do 30 czerwca.

Czytaj więcej

VI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10:00, odbyło się VI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z udziałem Pana Marszałka Sławomira Kopyścia.

Czytaj więcej

III zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i I zdalne posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Od prawej p. P. Bednarski, p. T. Kamiński podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 18 maja 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołów: ds. ochrony zdrowia i ds. osób niepełnosprawnych działających przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

W rodzinie siła!

Logotyp - Międzynarodowy Dzień Rodziny

"Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata a zarazem bunkier, w którym można się schronić" - Maxime Chattam

Rodzina, to „miejsce”, w którym każdy z jej członków zawsze winien znaleźć ciepło, opiekę, bezpieczne schronienie, do którego może wrócić w trudnych chwilach życiowych. Rodzina stwarza warunki psychicznej równowagi, spokoju, odwagi, ufność do innych. Rodzina to „miejsce” spotkań z innymi ludźmi, struktura chroniąca człowieka przed samotnością.

Czytaj więcej

II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Pani Halina Peplińska, Przewodnicząca Zespołu ds ochrony zdrowia podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław Łączny

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego : „Bez przemocy”

fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Biuro wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy zaprasza do udziału w szkoleniu korekcyjno-edukacyjnym ,, Bez przemocy” . Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej

II posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Od góry J. Korpusiński, A. Arndt, K. Marszałkowska, E. Kantowicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się II w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Jak często Twoja rodzina je razem? Lubicie wspólny czas przy stole?

Porozumienie od kuchni - ilustracja

Rodzinne posiłki, sprzyjają nawiązywaniu więzi, pomagają przetrwać rodzinne kryzysy i ogólnie wspierają utrzymywanie dobrych relacji w rodzinie.

Czytaj więcej

IV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Piotr Hadrysiak - Wiceprzewodniczący K-P WRDS podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 30 marca 2021 r. odbyło się IV w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

II posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 30 marca 2021 r. odbyło się II posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online.

Czytaj więcej

VI Posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa (w trybie online)

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 25 marca 2021 r.  odbyło się VI posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z udziałem Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa, Pana Sławomira Kopyścia,  Członka Zarządu i Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

Czytaj więcej

III posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dd góry p. R. Rogalski, p. A. Lisek-Charkiewicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 16 marca 2021 r. odbyło się III w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fot. Mikołaj Kuras

Pod bezpłatnym numerem telefonu  800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia[at]kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Ze względu na epidemię wszystkie porady są obecnie udzielane wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Czytaj więcej

Mocne wsparcie programu przeciwdziałania przemocy

zrzut ekranu z audycji wyemitowanej 23.02.2021 r.

Prezentacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w nowej perspektywie – na lata 2021-2026 była poświęcona, kolejna już w tym roku, audycja TVP Bydgoszcz z cyklu ,,Mocne Wsparcie”. W tym odcinku goście programu rozmawiali nt. sytuacji i poziomu zjawiska przemocy w rodzinie oraz wyzwań w zakresie ograniczenia tego zjawiska i możliwości oddziaływań przez wszelakie instytucje w województwie zaangażowane w ten proces.

Czytaj więcej

Pozarządówki aktywizują i integrują

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury. W sobotę (27 lutego) pracownicy tzw. trzeciego sektora obchodzili swoje święto – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej

V posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 11:00, odbyło się V posiedzenie  II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online z udziałem Pana Marszałka Sławomira Kopyścia.

Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorskie przeciw przemocy

Spotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Rok 2021 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”. Wspomniany wyżej dokument jest efektem współpracy ekspertów z różnych instytucji aktywnie uczestniczących w pracy na rzecz ograniczenia tego negatywnego zjawiska. Kilkanaście osób wchodzących w skład powołanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zespołu autorskiego do opracowania projektu programu, od kwietnia do grudnia 2020 r. współpracowało przy jego tworzeniu. Ze względu na sytuację epidemiczną praca odbywała się w ramach spotkań zdalnych i hybrydowych, ale przede wszystkim między spotkaniami – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków i możliwości porozumiewania się.

Czytaj więcej

Wiosną rekrutacja podopiecznych marszałkowskiej teleopieki

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje na polecenie marszałka województwa nowy, adresowany docelowo do wszystkich potrzebujących, program teleopieki domowej. Do współpracy zaproszone zostały wszystkie samorządy gminne regionu, ale niestety nie wszystkie do programu przystąpiły. Rekrutacja podopiecznych, którą rozpoczniemy wiosną, obejmie w pierwszym rzucie mieszkańców gmin, które w projekcie partycypują.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone