Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Kontrakt terytorialny

Uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podpisany 13 listopada 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze względu na trwające wówczas negocjacje z Komisją Europejską programów krajowych oraz regionalnych, nie określał zasad finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2014 r. 
W związku z powyższym, koniecznym stało się uzupełnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zapisy zgodne z art. 14p ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649) i określenie wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania tych środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 
Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (DKS-X-736-7-IZG/15 z dnia 29 stycznia br.) jedyną właściwą jednostką samorządu terytorialnego ze względu na zakres procesowanych zmian kontraktu terytorialnego było województwo, w związku z czym nie było konieczności organizacji konferencji uzgodnieniowej. Niemniej mając na względzie zasadę partnerstwa informuję o podjętych działaniach zmierzających do aneksowania kontraktu terytorialnego.
 
Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia zmian Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało przyjęte Uchwałą nr 5/141/15 z dnia 4 lutego br. Na podstawie Stanowiska Zarządu w dniu 11 lutego br. odbyło się na poziomie dyrektorów bilateralne spotkanie strony samorządowej oraz rządowej. Uzgodnienia dotyczyły kształtu aneksu do kontraktu terytorialnego (m.in. w zakresie konsekwencji niewykorzystania środków EFRR i EFS na ZIT) oraz ustaleniapodziału kwot z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR i EFS.
 
Podpisanie aneksu nastąpi po przyjęciu uchwał Rady Ministrów oraz Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontaktu terytorialnego. 
 
Według informacji przekazywanych na spotkaniach roboczych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju proces aktualizacji kontraktów terytorialnych obejmujący listę przedsięwzięć priorytetowych rozpoczęty będzie jesienią bieżącego roku.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc