Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Kontrakt terytorialny

Rada Ministrów zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rada Ministrów w dniu 14 lipca 2015 r., zatwierdziła aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KT). Aneks do KT dotyczy przede wszystkim dodania do dotychczas zawartego KT zapisów odnoszących się do wysokości, sposobu i warunków finansowania wkładu krajowego z budżetu państwa oraz warunków przekazywania środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020).

 

Wyżej wymienione uzupełnienia są konsekwencją m.in. prowadzonych równolegle do prac nad KT negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów krajowych i regionalnych. Zakończenie negocjacji na szczeblu europejskim, w tym przyjęcie RPO WK-P 2014-2020 w dniu 16 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską spowodowało konieczność uszczegółowienia dokumentu kontraktu o wyniki negocjacji w zakresie wielkości zaangażowania w projekty RPO pieniędzy z funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Zdarzenie to, otworzyło drogę do rozpoczęcia negocjacji aneksu do KT, dotyczących wysokości środków z budżetu państwa na zapewnienie części wkładu krajowego na realizację projektów z RPO WK-P 2014-2020 [czytaj więcej]. Mając na względzie argumenty zgłoszone przez województwo podczas negocjacji aneksu (11.02.2015 r.), strona rządowa dokonała korekty kwoty na współfinansowanie projektów z EFS z budżetu państwa, tj. in plus dla regionu na blisko 20 tys. euro. Ostatecznie, wkład krajowy z budżetu państwa na współfinansowanie projektów RPO WK-P 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 57,4 mln euro, w tym 33 mln euro na wkład krajowy do projektów EFRR i 24,4 mln euro do projektów EFS. Ponadto z Funduszu Pracy przeznaczone zostanie 93,7 mln euro na realizację współfinansowanych z EFS projektów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w ramach RPO WK-P 2014-2020. Kwota środków z Funduszu Pracy została uzgodniona z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustaw i wpisania do RPO WK-P 2014-2020.

 

Podsumowując, treść KT dotyczy z jednej strony celów rozwojowych i inwestycji priorytetowych istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju oraz naszego województwa, a z drugiej obejmuje zapisy odnoszące się do zakresu oraz warunków dofinansowania RPO WK-P 2014-2020, podziału kwot z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków z EFRR i EFS oraz zapisy w zakresie konsekwencji niewykorzystania środków EFRR i EFS na ZIT.

 

Podpisanie aneksu nastąpi po zakończeniu formalno-prawnych wymogów przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów i w następnej kolejności uchwały Zarządu Województwa zatwierdzających zmiany kontraktu terytorialnego.

 

W chwili obecnej we współpracy z partnerami trwają równolegle prace nad szczegółowymi informacjami o przedsięwzięciach projektowych zawartych w Kontrakcie Terytorialnym. We wrześniu br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaplanowało uzgodnienia i weryfikację listy przedsięwzięć priorytetowych z poszczególnymi resortami oraz stroną samorządową.

 

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc