Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014-2019

 1. Uchwała Zarządu Województwa przyjmująca projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 2. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Kierunki polityki przestrzennej (mapa)
 4. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Kierunki polityki przestrzennej MOFOW (mapa)
 5. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Rozmieszczenie ICP (mapa)
 6. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Aneksy
 7. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Obszary funkcjonalne

 

 

Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 2003 roku

Mapy planu zagospodarowania przestrzennego w formacie Adobe Acrobat

 • Rysunek nr 1 - Województwo na tle koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju
 • Rysunek nr 2 - Problemy obszarów wspólnych i stykowych z sąsiednimi województwami
 • Rysunek nr 3 - Ochrona przyrody i krajobrazu oraz uwarunkowania rozwoju leśnictwa
 • Rysunek nr 4 - Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania zasobami wodnymi i rozwoju rolnictwa
 • Rysunek nr 5 - Walory przyrodniczo-turystyczne
 • Rysunek nr 6 - Uwarunkowania demograficzne
 • Rysunek nr 7 - Sieć osadnicza oraz gospodarcze uwarunkowania rozwoju
 • Rysunek nr 8 - Uwarunkowania rozwoju turystyki
 • Rysunek nr 9 - Uwarunkowania komunikacji
 • Rysunek nr 10 - Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami stałymi
 • Rysunek nr 11 - Uwarunkowania energetyczne
 • Rysunek nr 12 - Obszary o podobnych uwarunkowaniach
 • Rysunek nr 13 - Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
 • Rysunek nr 14 - Strefy polityki przestrzennej
 • Rysunek nr 15 - Kierunki rozwoju sieci osadniczej
 • Rysunek nr 16 - Kierunki ochrony i kształtowania przyrody i krajobrazu
 • Rysunek nr 17 - Obszary proponowane do sieci ekologicznej Natura 2000
 • Rysunek nr 18 - Kierunki ochrony zasobów wodnych
 • Rysunek nr 19 - Kierunki ochrony i kształtowania zasobów glebowych i leśnych
 • Rysunek nr 20 - Proponowane rezerwaty i parki kulturowe
 • Rysunek nr 21 - Kierunki rozwoju turystyki
 • Rysunek nr 22 - Kierunki zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • Rysunek nr 23 - Kierunki rozwoju sieci drogowej
 • Rysunek nr 24 - Kierunki rozwoju linii kolejowych, dróg wodnych i portów lotniczych
 • Rysunek nr 25 - Kierunki rozwoju gospodarki ściekowej i odpadami stałymi
 • Rysunek nr 26 - Kierunki rozwoju elektroenergetyki
 • Rysunek nr 27 - Kierunki rozwoju sieci rurociągów: gazowych, ropy naftowej i paliw

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.