Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Programy rozwoju Strategii 2030+

Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/ Planowanie  strategiczne i przestrzenne/ Planowanie Strategiczne /Programy rozwoju Strategii 2030+/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/ Kujawsko-pomorskie programy rozwoju/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) oraz poniżej.  

Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

 • mieszkańców województwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
 • radnych województwa
 • członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
 • inne województwa
 • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
 • przedsiębiorców
 • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 Do pobrania:

 

Spotkania w ramach konsultacji

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

 • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online,

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszenia udziału w spotkaniu. W przypadku spotkań stacjonarnych przy ich organizacji przestrzegane będą aktualne obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19.

 


 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone