Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Rewitalizacja

Rewitalizacja – idea

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, realizowane przez wszystkich zainteresowanych rewitalizacją na podstawie programu rewitalizacji. Podjęte w ten sposób prace mają za zadanie doprowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego problemowego obszaru, przyczyniając się do korzystnej zmiany strukturalnej miasta, gminy.

 

Podmiotem inicjującym procesy naprawy obszarów zdegradowanych powinny być ich władze, a działania dotyczące odnowy każdego z nich powinny mieć indywidualnie określony charakter i zakres. Bardzo ważne jest tu wypracowanie przedsięwzięć całościowych, integrujących interwencję na rzecz mieszkańców. Decydując się jednak na podjęcie działań w zakresie odnowy należy pamiętać, że rewitalizacja jest procesem długotrwałym, kosztownym i wymagającym zachowania ciągłości oraz konsekwencji.

 

Jednocześnie podejmując się przeprowadzenia procesów rewitalizacji niezbędne jest zidentyfikowanie i optymalnie wykorzystanie lokalnych potencjałów (co często jest trudnym wyzwaniem), inicjatyw społecznych i partnerów gospodarczych. To właśnie połączenie wysiłków różnych podmiotów, w tym różnych źródeł finansowania (publicznych i prywatnych) ma większe szanse na spowodowanie trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego problemowego obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców poprzez poprawę jakości życia.

 

Z mocy obowiązującego prawa, polityka rozwoju gminy jest kompetencją jego samorządu. Obejmuje ona zarówno sferę programowania polityki, jej realizację jak i odpowiedzialność za efekty. Natomiast samorząd województwa jest ustawowo zobowiązany do działań prorozwojowych na rzecz całego regionu. W związku z tym podejmuje działania na rzecz wspierania procesów rewitalizacyjnych w gminach, w tym poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego realizującym je podmiotom – m.in. poprzez niniejszą stronę internetową: www.kujawsko-pomorskie.pl/rewitalizacja.

 

 

*Opracowano na podstawie: Krajowej Polityki Miejskiej, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, ustawy o rewitalizacji.

 

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc