Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Rewitalizacja

Konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

* II edycja konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 października nabór wniosków o dotację w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 17 listopada 2016 r. i trwał do dnia 1 grudnia 2016 r.) wpłynęło 56 wniosków.

 

Z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową, 50 wniosków o dofinansowanie uzyskało wymagane minimum 60% maksymalnej liczny punktów i zostało zarekomendowane Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do otrzymania dotacji.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr 15/668/17 zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach II edycji Konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji

 

*  Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację:

1) zaświadczenia wystawionego przez bank, zawierającego dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Wnioskodawcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem;

2) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku kiedy zmieniły się w stosunku do tych przekazanych z wnioskiem);

3) oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT;

4) harmonogram transz dotacji.

 

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Wzór harmonogramu transz dotacji

 

*  Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków.

Z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową , 51 wniosków dofinansowanie uzyskało wymagane minimum 60% maksymalnej liczny punktów i zostało zarekomendowane Zarządowi Województwa do otrzymania dotacji.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju.

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji

 

 

*  Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację:

1) zaświadczenia wystawionego przez bank, zawierającego dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Wnioskodawcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem;

2) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku kiedy zmieniły się w stosunku do tych przekazanych z wnioskiem);

3) oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.

 

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

 

 

* Ogłoszenie o Konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

Konkurs dotacji został ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. Celem konkursu jest udzielenie dotacji gminom województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, a tym samym wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o konkursie można znaleźć tutaj

 

 

* Spotkania informacyjne i edukacyjne

 

W dniach 15.02.2016 r. oraz 22.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne dla gmin zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych udziałem w konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

Informacja o spotkaniach dostępna jest tutaj

Prezentacje ze spotkań dostępne są tutaj

 

W dniu 30 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin zainteresowanych tematyką rewitalizacji.  Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, sytuacji społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także zasad ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WK-P. Na kolejne spotkania edukacyjne zapraszamy jesienią br.

 

Informacja o spotkaniu dostępna tutaj

 

 

W dniu 15 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin zainteresowanych tematyką rewitalizacji.  Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawione zostały m.in. kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji, dobre praktyki w przygotowaniu procesu rewitalizacji oraz warunki realizacji i zakres wsparcia działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 .

 Informacja o spotkaniu dostępna tutaj

 

 

* Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotacji POPT 2014-2020

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z konkursem dotacji dostępne są tutaj

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc