Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Rewitalizacja

Rewitalizacja w pytaniach i odpowiedziach

 

1. Jaka jest podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji?
Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji zależy od wybranej przez gminę drogi tworzenia programu i narzędzi, z których chce skorzystać. Program rewitalizacji można opracować na podstawie:

  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) lub
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446 j.t., umożliwia to zapis art. 52 ustawy o rewitalizacji – do 31.12.2023 r. możliwa jest realizacja przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji, a więc tym samym bez korzystania z narzędzi, które stwarza ustawa o rewitalizacji).

 

2. Kiedy gmina zobowiązana jest do korzystania z Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020?

Gmina, która zamierza ubiegać się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, musi przygotować program rewitalizacji zgodny z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

3. Jaką nazwę zastosować do tworzonego programu rewitalizacji?

„Gminny program rewitalizacji” (GPR) to pojęcie zastosowane w ustawie o rewitalizacji dla programów rewitalizacji przygotowywanych zgodnie z tą ustawą. W Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Zasady) zastosowano ogólne pojęcie „program rewitalizacji” przez które należy rozumieć „uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) lub art. 14 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji” (pełna definicja z przypisami znajduje się w rozdziale 3 Zasad, pkt 7, str. 6).
Nie ma określonych wymogów co do nazwy programu rewitalizacji. Jednocześnie od wybranego sposobu opracowania programu rewitalizacji i tym samym podstawy prawnej zależeć będzie zawartość programu i procedury jego opracowania. W przypadku podjęcia przez gminę decyzji o przygotowaniu programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji – procedura opracowania dokumentu jest szczegółowo opisana w tej ustawie. Jeśli natomiast gmina zdecyduje się na opracowanie programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym – należy stosować procedury stosowane do opracowywania i uchwalania programów gospodarczych (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym).

4. Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy o rewitalizacji – Ministerstwo Rozwoju

Zestawienie można znaleźć tutaj

 

5. Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z Konkursem dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z POPT na lata 2014-2020

Zestawienie można znaleźć tutaj

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc