Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

KUJAWSKO - POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ (realizacja – 2020 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 15/589/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

Cele programu

  • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
  • zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej,
  • zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
  • zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej
    i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu.

 

Przedmiot programu

  • badanie USG aorty brzusznej
  • edukacja indywidualna pacjentów

 

Adresaci programu

Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Łączna liczba mieszkańców objęta programem – 800

 

Realizatorzy programu - do pobrania

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi
38.000,00 zł - kwota zawiera koszty badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

 

Koordynator Programu

Departament Zdrowia, tel. 56 652-18-22

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone