Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Projekty Unijne

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023 – nabór wniosków

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku ze zm. – zasady do pobrania poniżej.

Czytaj więcej

UCHWAŁA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU „WSPARCIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2022 ROKU”

W dniu 28 września 2022 roku uchwałą Nr 38/1498/22 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku” - nr projektu RPKP.04.04.00-04-0001/22.

Czytaj więcej

Złożenie wniosku o dofinansowanie do projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”

24 czerwca 2022 r. Lider Projektu otrzymał wezwanie (nr wezwania: RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22) do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacją przesłaną drogą mailową wszyscy Partnerzy Projektu udzielający zamówienia muszą publikować zapytania tylko i wyłącznie na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Garść faktów na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” – aktualizacja

Przedstawiamy Państwu w pigułce najważniejsze dotychczasowe informacje na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”.

Czytaj więcej

„Podjęcie uchwały przyznającej dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok”

27 maja 2022 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XLV/613/22 zmieniająca uchwałę nr XLIII/575/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej

Zmiana zasad udzielania i rozliczania dotacji na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że nastąpiła zmiana zasad udzielania i rozliczania dotacji na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nowe zasady zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/508/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. Wnioski o dotację na 2022 r. proszę przygotowywać zgodnie z poniższymi załącznikami. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na to, że został zmieniony formularz wniosku o dotację w porównaniu z poprzednią wersją.

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”

W dniu 2 września 2021 roku uchwałą Nr 34/1488/21 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” - nr projektu RPKP.04.04.00-04-0001/21.

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”

24 maja  2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXXII/475/21 zmieniająca uchwałę nr XXX/432/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Informacja

W związku z oceną wniosku o dofinansowanie dla projektu:  „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej należy złożyć aktualne Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz Oświadczenia o dostępie do środków w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2020 r.
Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową.

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”

22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXIII/328/20 zmieniająca uchwałę nr XVIII/300/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej

  • 1
  • 2

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.