Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Projekty Unijne

Dofinansowanie UE

Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Tytuł Projektu:  „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej”

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku.”

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku” został w 2017 roku zakończony pod względem rzeczowym. Trwają ostatnie rozliczenia Jednostki Realizującej Projekt z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku

Jednostka Realizująca Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku” informuje, że od dnia 23 sierpnia 2017 roku obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Czytaj więcej

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku.

W dniu 26 października 2016 r. podjęto uchwałę nr 42/1665/16 o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku”

Czytaj więcej

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku

W dniu 23 marca 2016 r. podjęto uchwałę nr 12/379/16 o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku

Czytaj więcej

  • 1
  • 2

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone