Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika Kowalczyk
Uczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika Kowalczyk

W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Tematem spotkania był „Rynek usług deweloperskich - najczęstsze naruszenia interesów konsumentów”, który omówił Pan Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora UOKiK Delegatura w Bydgoszczy. Zagadnienia, które zostały omówione to m.in.:

  • postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
  • klauzule niedozwolone we wzorcach umów deweloperskich oraz abuzywne;
  • ograniczenie kar umownych;
  • pełnomocnictwa;
  • waloryzacja cen;
  • nieruchomości inwestycyjne.

 

Omówiono również propozycje planu pracy na 2023 rok. Zaproponowano m.in. następujące tematy:

  • Oznaczanie treści sponsorowanych przez influencerów w mediach społecznościowych;
  • Nowe przepisy dotyczące reklamacji – wymiana doświadczeń, problemy zgłaszane przez konsumentów, dyskusja nad wątpliwościami interpretacyjnymi i granicami kompetencji organów (w przypadku usług i towarów cyfrowych);
  • Odpowiedzialność prawna nieletnich - przestępczość nieletnich oraz przestępczość na terenie placówek oświatowych.

 

Uczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykUczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykUczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykUczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika KowalczykUczestnicy IX posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika Kowalczyk

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.