Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Konkurs „Sołtys Roku 2021”

Serdecznie zachęcamy sołtysów z naszego regionu do udziału w Konkursie „SOŁTYS ROKU 2021”, którego organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy wydawca „Gazety Pomorskiej.

 

Celem Konkursu jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: Sołtys Roku 2021 i Sołtys Debiutant 2021 roku.

 

Kandydatów do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej.

 

Zgłoszenia Kandydatów do udziału w Konkursie można składać do 22.09.2021 r. poprzez WebAnkietę w serwisie pomorska.pl : https://www.webankieta.pl/ankieta/650504/wez-udzial-w-konkursie-na-soltysa-roku-2021.html

 

Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu powołana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, która oceni kandydatów według następujących kryteriów:

  • inwestycje na rzecz sołectwa prowadzone z inicjatywy sołtysa,
  • organizacja przedsięwzięć inicjowanych lub organizowanych przez sołtysa,
  • osiągnięty sukces lub nowatorskie rozwiązanie przez sołtysa istotnego problemu sołectwa,
  • plany związane z działalnością sołectwa.

 

W kategorii Sołtys Debiutant 2021, Kapituła dokona wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał Kandydat, który zaznaczył w ankiecie, że jest to jego pierwsza kadencja.

 

Organizatorzy ogłoszą wyniki Konkursu podczas Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, które odbędzie się w dniu 01.10.2021 r.

Laureaci poprzedniej edycji konkursu edycji konkursu:

  • Sołtys Roku 2020 Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Tomasz Chmarzyński, Sołectwo Lipienek w Gminie Lisewo,
  • Sołtys Debiutant 2020 - Marcin Piechota, Sołectwo Gogolin w Gminie Grudziądz.

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone