Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Infrastruktura dla wszystkich pokoleń – stan i rozmieszczenie w województwie

fot.Andrzej Goinski

27 kwietnia br. odbyła się pierwsza prezentacja wyników, przeprowadzonego przez zespół z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, pierwszego etapu badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”, skierowana do grona dyrektorów i pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.

 

Jest to opracowywanie wynikające z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ i służy jej monitorowaniu.

 

Celem zarówno pierwszego jak i drugiego etapu (który obejmie miasta prezydenckie) jest zdiagnozowanie elementów infrastruktury społecznej w woj. kujawsko-pomorskim oraz ocena dostępności oferowanych usług w kontekście potrzeb „wszystkich pokoleń” ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

 

Podstawowym narzędziem realizacji badania była ankieta skierowana bezpośrednio do władz gmin i powiatów naszego województwa. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w szeroko rozumianą infrastrukturę społeczną dla 8 docelowych grup mieszkańców, zróżnicowanych pod względem wieku.

 

Analiza zawiera informacje o usługach należących do zadań własnych samorządów gminnych i powiatowych tj.: opieka żłobkowa, opieka przedszkolna, szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, specjalne, sportowe, artystyczne, dla dorosłych, opieka nad osobami w podeszłym wieku i osobami niesamodzielnymi, usługi związane z zagospodarowaniem wolnego czasu i aktywnością kulturalną (domy kultury, świetlice, biblioteki oraz inne obiekty kultury), usługi związane ze sportem i rekreacją (w tym infrastruktura sportowa i rekreacyjna), usługi związane z administracją i bezpieczeństwem, budownictwo socjalne, programy wsparcia dla dużych rodzin, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz ochrona zdrowia.

 

W czerwcu br. planowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom ujętym w niniejszej analizie, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy bezpośrednio przyczynili się do powstania opracowania, wypełniając ankietę i dzieląc się swoją wiedzą.

 

Opracowanie jest pierwszą, kompleksową i tak szeroką analizą wszystkich aspektów mających wpływ na jakość życia mieszkańców województwa. Jest odpowiedzią na potrzebę rozpoznania stanu funkcjonowania usług publicznych dla planowania działań z zakresu szeroko rozumianego rozwoju społecznego. Analiza danych pozyskanych w trakcie realizacji badania stanowić będzie wsparcie decyzji strategicznych podejmowanych przez Zarząd Województwa przy wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego.

 

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc