Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Rozwój regionalny
  • Planowanie strategiczne i przestrzenne

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Konsultacje społeczne kontraktu terytorialnego

Zakończenie Konsultacji społecznych wstępnej listy przedsięwzięć do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego

Czytaj więcej

Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat projektu Stanowiska do KT

20 sierpnia 2014 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność zaprosić partnerów biorących aktywny udział przy tworzeniu listy przedsięwzięć priorytetowych do KT oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do wyrażenia opinii oraz zgłaszania uwag do listy przedsięwzięć priorytetowych (zał. 1).

Czytaj więcej

Trwają prace nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

We wrześniu rozpoczęte zostały negocjacje kontraktu dla naszego województwa. Proces ten zakończony został podpisaniem protokołu z negocjacji, który objął listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

Czytaj więcej

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Czytaj więcej

Ład przestrzenny

Czytaj więcej

OZE {Renewable and Sustainable Energy}

Czytaj więcej

Strategia 2020+

Czytaj więcej

Raporty Strategii 2020+

Czytaj więcej

Programy rozwoju

Czytaj więcej

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone