Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 • Start
 • Rozwój regionalny
 • Polityka terytorialna
 • Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów tworzących partnerstwa realizujące przedsięwzięcia na tzw. obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, rozmawiali 16 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim o  dalszych pracach przy wdrażaniu założeń polityki terytorialnej i ostatecznym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekty realizowane w ramach polityki terytorialnej to przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach:

 

 1. ZIT wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny;
 2. Poziom regionalny/subregionalny – obejmuje Włocławek, Grudziądz, Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi tzw. OSI (Obszar Strategicznej Interwencji);
 3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego)
 4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS), na którym funkcjonują LGD.


Obszary strategicznej interwencji na drugim poziomie polityki terytorialnej:

 • w obszarze strategicznej interwencji Włocławka znajdują się: miasto Włocławek, gmina Włocławek, gmina Bobrowniki, gmina Brześć Kujawski, gmina Choceń, gmina Fabianki, gmina Lubanie, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą, gmina Miasto Kowal oraz gmina Kowal,
 • w obszarze strategicznej interwencji Grudziądza znajdują się: miasto Grudziądz, gmina Grudziądz, gmina Rogóźno, gmina Dragacz, gmina Gruta oraz gmina Radzyń Chełmiński,
 • w obszarze strategicznej interwencji Inowrocławia znajdują się: miasto Inowrocław oraz gmina Inowrocław.


16 stycznia 2015 r. przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwa w obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych rozmawiali z pracownikami marszałkowskiej administracji o dostosowaniu planowanego sposobu wdrażania polityki terytorialnej do wymogów wprowadzonych
przez Komisję Europejską w zakresie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W chwili obecnej samorządy pracują nad wspólnymi strategiami rozwoju, które będą  wskazywać na potencjały i bariery poszczególnych obszarów, a także opisywać kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Dokumenty te pozwolą na wypracowanie niezbędnych dla danego terytorium prorozwojowych przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych.

spotkanie_1.jpgspotkanie_2.jpgspotkanie_3.jpgspotkanie_4.jpg

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.