Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Przyjęcie aktualizacji Opinii Strategii ORSG i OSI - 27.07.2016 r.

W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii OSI i ORSG w odniesieniu do opinii wydanych do Strategii OSI i ORSG zatwierdzonych uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii w zakresie projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji propozycji projektowych w ramach PI 4c - gospodarka niskoemisyjna oraz PI 10i – kształcenie ogólne.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.