Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sport - Konkursy

Rozstrzygnięcie Konkursu Nr 19/2021

Uchwałą Nr 18/692/21 z dnia 13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2021 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać  w województwie kujawsko-pomorskim”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 20/2021 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/430/21  z dnia 24 marca 20201 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 19/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/431/21  z dnia 24 marca 20201 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 19/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać  w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 18/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/399/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 18/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Szkolenie Kadry Wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 10/395/21 z dnia 17 marca 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 4/140/21 z dnia 3 lutego 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 4/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 26/2020

Uchwałą Nr 25/1090/20 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs nr 26/2020  na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 27/2020

Czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta z dnia 5 czerwca 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku pub (Dz. U. z  2019  r. poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 27/2020 – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/788/20 z dnia 13 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 27/2020  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone