Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sport - Konkursy

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr 21/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/57/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 21/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 20/2020 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Organizacja Dużych Imprez Sportowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, honorowanych przez polskie związki sportowe w ramach rywalizacji sportowej.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursy Ofert nr 19/2020 – Organizacja Imprez Sportowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 19/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Organizacja Imprez Sportowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 29/1336/19 z dnia 31 lipca 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 28/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu - Duże Imprezy Sportowe.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 26/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 27/1245/19  z dnia 17 lipca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 26/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 28/2019 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych o charakterze międzynarodowym

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1137/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 28/2019  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu" - Organizacja Dużych Imprez Sportowych o charakterze międzynarodowym.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 25/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 24/1072/19  z dnia 19 czerwca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 25/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert 23/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 21/869/19 z dnia 31 maja 2019 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 23/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 26/2019

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/950/19  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2019  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 25/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Uchwałą nr 19/779/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 25/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone