Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do wniosku o przyznanie w/w nagród należy dołączyć podpisane przez osoby której dane dotyczą zgodę i informację zamieszczone poniższej:

 

Nagrodzeni w 2020 r.:

 

Nagrodzeni w 2019 r.:

 

Nagrodzeni w 2018 r.:

 

Olimpijczycy:

 

 

Nagrodzeni w 2017 r.:

 

Nagrodzeni w 2016 r.:

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone