Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

sprawy społeczne

Życzenia

Światowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora. Osiągnięcie wieku seniora z jednej strony jawi się jako zwieńczenie wieloletniej pracy, nie tylko zawodowej, ale i przede wszystkim dla społeczeństwa.

Czytaj więcej

Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

Warsztaty zapobiegające wypaleniu zawodowemu, Bydgoszcz, 23.06.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy

Realizując działania zaplanowane w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 oraz w Kujawsko-Pomorskim Programie Wspierania Rodzin na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził warsztaty profilaktyczne zapobiegające wypaleniu zawodowemu dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.

Czytaj więcej

„Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego.

Szkolenie „Profesjonaliści 2”, Bydgoszcz, 3-5.11.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy

Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń udało się w roku 2021 r. zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej.

Czytaj więcej

XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym, 2014 r., fot. Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Nowa Duchowość jako wyzwanie dla tradycyjnych tożsamości religijnych i kulturowych w Polsce– tak brzmi temat XIII Toruńskiego Sympozjum poświęconego Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Czytaj więcej

Podsumowanie cyklu szkoleń z kontraktu socjalnego

Szkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zorganizował szkolenie dla pracowników służb społecznych pn.: „Kontrakt socjalny”. Celem szkolenia było udoskonalenie warsztatu pracownika socjalnego w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonymi marginalizacją społeczną.

Czytaj więcej

BUDUJEMY WSPOMNIENIA

Grafika - Budujemy wspomnienia

Listopad  to miesiąc sprzyjający  zadumie, rozmyślaniom, nostalgii, wspomnieniom: przeglądaniu albumów ze zdjęciami czy rozmowom o bliskich, którzy odeszli.

Czytaj więcej

Rodzina jest najważniejsza

„Święto Rodziny” – Toruń, 22-23 października 2021 r., fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy z fundacją „Rodzice Dzieciom Fundacja Dobrej Edukacji” zorganizował spotkanie dla rodzin pod nazwą „Święto Rodziny”. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 22-23 października 2021 r. w Toruniu w salach Młyna Wiedzy przy ul. Łokietka 5, otworzyli wspólnie Pan Jacek Habant Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej oraz Pan Janusz Wiśniewski Prezes fundacji.

Czytaj więcej

Praca z osobami stosującymi przemoc – istotny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Konferencja „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. Toruń, 27 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Zmiana postaw i postępowania jednej osoby stosującej przemoc wobec bliskich, to często rozwiązanie problemu przemocy domowej dla kilku osób. Ta myśl od wielu lat przyświeca działaniom samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który konsekwentnie realizuje różne dziania na rzecz tej idei.

Czytaj więcej

Wsparcie pracy Policji

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne”, Toruń, 19 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W związku ze wzmacnianiem kompetencji i kwalifikacji pracowników pierwszego kontaktu pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności wśród przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, 19 i 21 października bieżącego roku odbyło się szkolenie dla policjantów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie wojewódzkich rad z zakresu polityki społecznej

uczestnicy posiedzenia

W dniu 26 października 2021 r. o godz. 10:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

„Święto Rodziny” - wspieramy kompetencje rodzicielskie

Plakat - „Święto Rodziny” - wspieramy kompetencje rodzicielskie

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy z Fundacją „Rodzice Dzieciom Fundacja Dobrej Edukacji” zaprasza na spotkanie dla rodzin pn. „Święto Rodziny”, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2021 r. w Toruniu, w Młynie Wiedzy przy ul. Łokietka 5.

Czytaj więcej

Zwierzę członek rodziny

Zwierzę członek rodziny - grafika

Zwierzęta w domu to skarb. Ich obecność wpływa bardzo korzystnie na rozwój dzieci. Więź, która tworzy się między rodziną a zwierzakiem, promuje miłość i odpowiedzialność. Zwierzęta są również doskonałym czynnikiem bezpieczeństwa i znakomitym kompanem w życiu codziennym.

Czytaj więcej

Stalowe Anioły – ostatni dzień na złożenie wniosku

Wręczenie nagród Stalowe Anioły, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności – teraz możemy ich nagrodzić za te działania. Kończy się nabór wniosków w konkursie samorządu województwa Stalowy Anioł. Dziś (30 września) ostatnia szansa na przesłanie zgłoszenia.

Czytaj więcej

Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy - konferencja

Toruń 28.09.2021 r. Konferencja  zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”

Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą 28 września 2021 r. zorganizował konferencję pod hasłem „Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy”.

Czytaj więcej

IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się IV posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

O rodzinie na Konwencie Wójtów w Cekcynie

Początek XXXIV obrad Konwentu Wójtów

Wśród wielu ważnych tematów poruszanych na XXXIV Konwencie Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie mogło zabraknąć namysłu nad sytuacją rodzin w naszym regionie i prezentacji działań, które na ich rzecz realizuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

VII posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

VII posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 21 września 2021 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek odbyło się VII posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

VIII edycja szkolenia ,,Bez przemocy” za nami.

Fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

10 września zakończyliśmy ósme już szkolenie dla przyszłych realizatorów  programu ,, Bez przemocy”. Szkolenie, zorganizowane przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy,  odbyło się w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych  przy ul. M. Curie Skłodowskiej 73 w Toruniu.

Czytaj więcej

VIII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, fot. Iwona Lizoń-Szurmiej

W dniu 2 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się kolejne posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  przy Marszałku Województwa.  Głównym tematem posiedzenia była sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim. Temat ten zaprezentowała pani Mariola Wilmanowicz - Kierownik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu.

Czytaj więcej

Nauka - klucz do poznania świata

Nauka -  klucz do poznania świata - grafika

Obowiązkiem rodzica powinno być dostarczanie motywacji i stwarzanie odpowiednich warunków do nauki. Zacząć należy od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym.

Czytaj więcej

Profesjonaliści 2021.

fot. Biuro Wsparcia Rodziny  Przeciwdziałania Przemocy

Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie pt. „Profesjonaliści”.

Czytaj więcej

Wsparcie na starcie!

Grafika - Wsparcie na starcie! Wspólny trud - wspólny sukces

Wsparcie ze strony rodziców w rozwijaniu kreatywności i ciekawości u dzieci jest nieocenione.

Czytaj więcej

Jesień rozpoczynamy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego ,,Bez przemocy”

fot.: Strona pixabay-darmowa licencja

Informujemy, iż został ustalony termin szkolenia dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Czytaj więcej

Stalowe Anioły 2021 – przyjmujemy zgłoszenia

Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności – teraz mają okazję zostać nagrodzeni za swoje działania. Trwa nabór wniosków w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XV edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.