Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Szlak Piastowski

4 września 2012 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki i Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz lepszego wykorzystania  potencjału łączącego oba regiony Szlaku Piastowskiego.

 

To formalizacja trwającej już od ponad roku współpracy regionów. Wcześniej marszałkowie powołali Radę Programowo-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, której dorobkiem są: propozycja uporządkowania, zgodnie z europejskimi trendami w tej dziedzinie, przestrzeni szlaku i przeprowadzenie audytu turystycznego, będące punktem wyjścia do stworzenia spójnego i konkurencyjnego produktu turystycznego. Rada składa się z przedstawicieli dwóch województw. Pracom Rady patronują marszałkowie obu województw. Rada swoje decyzje podejmuje w drodze konsensusu. W październiku tego roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała Szlakowi Piastowskiemu certyfikat najlepszego produktu turystycznego 2012 r.

 

  • list intencyjny tutaj
  • Skład Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego tutaj
  • audyt I część tutaj
  • audyt II część tutaj
  • propozycja obiektów szlaku piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim tutaj
  • audyt obiektów Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim - listopad 2013 tutaj
  • lista miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego gotowych do wpisania na Szlak Piastowski zgodnie z rekomendacją Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego tutaj
  • lista miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego oczekujących na wpisanie na Szlak Piastowski zgodnie z rekomendacją Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego tutaj
  • system identyfikacji wizualnej

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone