Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Turystyka
  • Niewypłacalność Organizatora Turystyki: Biuro Turystyczne „VOYAGER” Tomasz Dybowski

Niewypłacalność Organizatora Turystyki: Biuro Turystyczne „VOYAGER” Tomasz Dybowski

Szanowni Państwo!

W  związku z podjętą informacją o śmierci i niewypłacalności organizatora turystyki Pana Tomasza Dybowskiego, prowadzącego działalność pn. Biuro Turystyczne „VOYAGER”, z siedzibą  w Toruniu, przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, uprzejmie informujemy, iż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do gwaranta przedsiębiorcy: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o uruchomienie środków z tytułu dwóch gwarancji ubezpieczeniowych: nr 05.056.046 z dnia 31.10.2018 oraz gwarancji nr 03.921.138 z dnia 06.10.2017.

 

Wszyscy klienci, którzy w okresie  od 13 listopada 2017 r. do 12 listopada 2018 r.  oraz od 13 listopada 2018 r. do 25 grudnia 2018 r. zawarli umowę o organizowanie imprezy turystycznej z w/w przedsiębiorcą, a która nie została zrealizowana po 25 grudnia 2018 r. z powodu niewypłacalności przedsiębiorcy, winni składać swoje roszczenia na druku formularza  gwaranta  wraz z obligatoryjnymi załącznikami i dostarczać listownie bądź osobiście do siedziby Gwaranta:

 

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

 

Zgodnie z zapisami gwarancji ubezpieczeniowej roszczenia można składać w terminie jednego roku od upływu ważności gwarancji.

Czynnościami związanymi ze zwrotem wpłat tytułem zapłaty za niezrealizowane imprezy turystyczne zajmować się będzie gwarant przedsiębiorcy czyli AXA TUiR S. A.

Zgodnie z zapisami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Gwarant niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia podróżnego, dokonuje jego weryfikacji oraz przekazuje podróżnemu informację o wyliczeniu należnej kwoty.

Do pobrania formularze Gwaranta:

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone