Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Komunikat dotyczący sytuacji na rynku turystycznym

W związku ze wzmożonymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi sytuacji podróżnych i przedsiębiorców turystycznych informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie internetowej umieszcza na bieżąco komunikaty dotyczące realizacji imprez turystycznych.

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/pilne-komunikat-dla-organizatorow-turystyki-i-podroznych

https://www.gov.pl/web/rozwoj/poradnik-dla-podroznych-oraz-organizatorow-turystyki

https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-jakich-przypadkach-mozna-bezkosztowo-zrezygnowac-z-udzialu-w-imprezie-turystycznej

 Z uwagi na to, że sytuacja w kraju jest rozwojowa i zmienia się z dnia na dzień, prosimy o bezpośrednie obserwowanie informacji tam zamieszczanych.Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowych (bankowych) przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę w naszym województwie. Oznacza to, iż w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o niewypłacalności (o treści zgodnej z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) uruchamiane są procedury określone w rozdziale 3 powyższej ustawy tj.:

 "Art. 14. 1. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.",

"Art. 16. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych,(...), w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu: 1) wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, w przypadku gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane, 2) części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne odpowiadające części imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane, 3) kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnych – z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

Na chwilę obecną nie mamy informacji aby któryś z  przedsiębiorców turystycznych wpisanych do Rejestru OT i PUNPUT województwa kujawsko-pomorskiego złożył oświadczenie o niewypłacalności.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone