Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Turystyka
  • Niewypłacalność organizatora turystyki BaJa Team Jarosław Lewiński

Niewypłacalność organizatora turystyki BaJa Team Jarosław Lewiński

Szanowni Państwo!
W  związku z podjętą informacją o niewypłacalności przedsiębiorcy Pana Jarosława Lewińskiego, BAJA TEAM, z siedzibą w Bydgoszczy,  informujemy, iż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do gwaranta przedsiębiorcy: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o uruchomienie środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej nr 05.562.336 z dnia 10.05.2019. 

 

Poszkodowanych klientów organizatora turystyki prosimy o kontakt z gwarantem poprzez formularz dostępny pod poniższym linkiem:

 

Ubezpieczenia korporacyjne majątkowe - Niewypłacalność Biura Podróży (axa.pl)

 

Ponadto informujemy:

  • Gwarancja obowiązywała od 20.02.2019 do 19.02.2020 i opiewała na kwotę 322 620,00 zł.
  • Czynnościami związanymi ze zwrotem wpłat tytułem zapłaty za niezrealizowane imprezy turystyczne zajmować się będzie gwarant przedsiębiorcy czyli AXA TUiR S. A.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone