Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dzień Babci i Dziadka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Uczestniczy seminarium

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 24 stycznia odbyło się z udziałem Pana Marszałka Piotra Całbeckiego seminarium, w którym uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także zaproszeni przez nich goście ze środowisk senioralnych.

 

Tematem seminarium były możliwości i formy aktywizacji społecznej seniorów.

 

Goście wysłuchali prelekcji o możliwościach działań aktywizujących dla osób w wieku senioralnym, przygotowanej przez Włocławski Wolontariat Młodzieżowy oraz o ofercie turystycznej i kursach przewodnickich w Borach Tucholskich w ramach projektu „Bory Tucholskie dla seniora”, realizowanego przez zespół Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”,

 

Uroczystość umilił występ artystyczny „Wesołe rytmy” zaprezentowany przez „Wesołą Wiarę” – zespół wokalno-instrumentalny z Grudziądza.

 

Uczestniczy seminariumUczestniczy seminariumUczestniczy seminarium

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.