Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 26 kwietnia 2017 r. i miało charakter szczególny, ponieważ na zaproszenie Pana Marcina Zajączkowskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa w Ciechocinku.

Czytaj więcej

Pudełko Życia

Fragment plakatu

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r. realizuje program współfinansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Pudełko Życia".

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w konkursie

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzupełniającym naborze kandydatów na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie uchwały Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady, ogłasza się nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Czytaj więcej

XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XI posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 22 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym w Toruniu.

Czytaj więcej

X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

X posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 4 października 2016 r. w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Czytaj więcej

IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

IX posiedzenie WRdsPS, fot.: Henryk Sobczak

IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało charakter szczególny ponieważ Członkowie Rady zostali zaproszeni na obrady Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się 22 sierpnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 1.

Czytaj więcej

II Zlot Seniorów w Złotorii

II Regionalny Zlot Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

31 sierpnia 2016 r. seniorzy z Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka i Torunia brali udział w II Regionalnym Zlocie Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Złotorii pod Toruniem. Impreza zorganizowana przez  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Fundacją „Łączymy pokolenia” wsparta została przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej Goiński

Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej 11 maja br. odbyło się jej VIII posiedzenie, w którym udział wzięli również Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu naszego województwa, wraz z jego przewodniczącą Panią Krystyną Lewkowicz. Spotkaniu przewodniczył Pan Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w imieniu WRdsPS przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie poprowadziła jej Przewodnicząca Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czytaj więcej

„Senior – WIGOR” edycja 2016

Grafika z logo i napisem - Rusza konkurs Senior Wigor 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone