Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Wielkanoc 2020

IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

IX posiedzenie WRdsPS, fot.: Henryk Sobczak

IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało charakter szczególny ponieważ Członkowie Rady zostali zaproszeni na obrady Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się 22 sierpnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 1.

Czytaj więcej

II Zlot Seniorów w Złotorii

II Regionalny Zlot Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

31 sierpnia 2016 r. seniorzy z Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka i Torunia brali udział w II Regionalnym Zlocie Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Złotorii pod Toruniem. Impreza zorganizowana przez  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Fundacją „Łączymy pokolenia” wsparta została przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej Goiński

Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej 11 maja br. odbyło się jej VIII posiedzenie, w którym udział wzięli również Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu naszego województwa, wraz z jego przewodniczącą Panią Krystyną Lewkowicz. Spotkaniu przewodniczył Pan Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w imieniu WRdsPS przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie poprowadziła jej Przewodnicząca Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czytaj więcej

„Senior – WIGOR” edycja 2016

Grafika z logo i napisem - Rusza konkurs Senior Wigor 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. 

Czytaj więcej

VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VII posiedzenie WRdsPS, fot. Arkadiusz Joppek

31 marca 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku, a siódme od początku jej istnienia, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W trakcie spotkania przedstawiony został Radzie szereg zagadnień w tym: informacja na temat wystawy dot. rodzicielstwa osób niepełnosprawnych, pomysł spotkania Rady z Komisją Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacja dotycząca otwarcia Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Gostycynie.

Czytaj więcej

VI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VI posiedzenie Rady odbyło się 26 listopada 2015 r. Na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pani Joanna Dzikowska, zaproszona na posiedzenie Rady pracowniczka Urzędu Miasta w Kruszwicy, przedstawiła inicjatywę pn. „Koperta życia” realizowaną przez tamtejszy urząd.

Czytaj więcej

V posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

V posiedzenie WRdsPS, autor: Mikołaj Kuras

8 września 2015 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady, w którym gościli seniorzy z Syke (Niemcy) i Wąbrzeźna biorący udział w projekcie współpracy partnerskiej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Integracja pokoleń podstawą współpracy partnerskiej”. W trakcie wizyty gości zapoznano z funkcjonowaniem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z działaniami prowadzonymi przez Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej.

Czytaj więcej

„DOM NASZ CIEPŁEM OTULONY …” – UROCZYSTE OTWARCIE DOMU DZIENNEGO POBYTU W GOSTYCYNIE

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Gostycynie, źródło: Urząd Gminy Gostycyn

W piątek 18 marca 2016 r. nastąpiło otwarcie Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w Gostycynie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Barbara Chylewska – seniorka i podopieczna domu, Pani Dorota Hass - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pan Ryszard Sucharski - Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn oraz gospodarze uroczystości: Pan Ireneusz Kucharski - Wójt Gminy Gostycyn i Pani Justyna Kożuch - Prezes Spółdzielni „Borowiacki Wigor”.

Czytaj więcej

IV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

IV posiedzenie WRdsPS, autor: Szymon Zdziebło

IV Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, które odbyło się 2 lipca 2015 r. miało charakter szczególny i uroczysty, uczestniczyli w nim Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Ryszard Bober - Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czasie posiedzenia Pan Minister omówił działania, jakie w obszarze aktywizowania i wspierania Seniorów udało mu się zrealizować na szczeblu centralnym, poruszył także kwestie związane z planami w tym zakresie, ukazał też szersze tło problemów, na jakie napotykają Seniorzy i wyraził nadzieję, że praca takich właśnie ciał, jak WRdsPS wpłynie na ich sprawniejsze rozwiązywanie.

Czytaj więcej

III posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

III posiedzenie WRdsPS, autor: Ewa Zbelicka

12 maja 2015 r. odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka Przewodnicząca WRdsPS.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone