Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej Goiński

Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej 11 maja br. odbyło się jej VIII posiedzenie, w którym udział wzięli również Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu naszego województwa, wraz z jego przewodniczącą Panią Krystyną Lewkowicz. Spotkaniu przewodniczył Pan Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w imieniu WRdsPS przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie poprowadziła jej Przewodnicząca Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czytaj więcej

„Senior – WIGOR” edycja 2016

Grafika z logo i napisem - Rusza konkurs Senior Wigor 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. 

Czytaj więcej

VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VII posiedzenie WRdsPS, fot. Arkadiusz Joppek

31 marca 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku, a siódme od początku jej istnienia, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W trakcie spotkania przedstawiony został Radzie szereg zagadnień w tym: informacja na temat wystawy dot. rodzicielstwa osób niepełnosprawnych, pomysł spotkania Rady z Komisją Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacja dotycząca otwarcia Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Gostycynie.

Czytaj więcej

VI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VI posiedzenie Rady odbyło się 26 listopada 2015 r. Na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pani Joanna Dzikowska, zaproszona na posiedzenie Rady pracowniczka Urzędu Miasta w Kruszwicy, przedstawiła inicjatywę pn. „Koperta życia” realizowaną przez tamtejszy urząd.

Czytaj więcej

V posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

V posiedzenie WRdsPS, autor: Mikołaj Kuras

8 września 2015 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady, w którym gościli seniorzy z Syke (Niemcy) i Wąbrzeźna biorący udział w projekcie współpracy partnerskiej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Integracja pokoleń podstawą współpracy partnerskiej”. W trakcie wizyty gości zapoznano z funkcjonowaniem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z działaniami prowadzonymi przez Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej.

Czytaj więcej

„DOM NASZ CIEPŁEM OTULONY …” – UROCZYSTE OTWARCIE DOMU DZIENNEGO POBYTU W GOSTYCYNIE

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Gostycynie, źródło: Urząd Gminy Gostycyn

W piątek 18 marca 2016 r. nastąpiło otwarcie Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w Gostycynie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Barbara Chylewska – seniorka i podopieczna domu, Pani Dorota Hass - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pan Ryszard Sucharski - Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn oraz gospodarze uroczystości: Pan Ireneusz Kucharski - Wójt Gminy Gostycyn i Pani Justyna Kożuch - Prezes Spółdzielni „Borowiacki Wigor”.

Czytaj więcej

IV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

IV posiedzenie WRdsPS, autor: Szymon Zdziebło

IV Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, które odbyło się 2 lipca 2015 r. miało charakter szczególny i uroczysty, uczestniczyli w nim Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Ryszard Bober - Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czasie posiedzenia Pan Minister omówił działania, jakie w obszarze aktywizowania i wspierania Seniorów udało mu się zrealizować na szczeblu centralnym, poruszył także kwestie związane z planami w tym zakresie, ukazał też szersze tło problemów, na jakie napotykają Seniorzy i wyraził nadzieję, że praca takich właśnie ciał, jak WRdsPS wpłynie na ich sprawniejsze rozwiązywanie.

Czytaj więcej

III posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

III posiedzenie WRdsPS, autor: Ewa Zbelicka

12 maja 2015 r. odbyło się III posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka Przewodnicząca WRdsPS.

Czytaj więcej

II posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

 II posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

10 grudnia 2014 r. odbyło się II posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie zorganizowano w poszerzonym składzie, wzięły w nim udział oprócz członków Rady osoby zaproszone przez Członków Rady zajmujące się w różnego rodzaju działaniami na rzecz seniorów.

Czytaj więcej

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

26 listopada 2014 r. odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Rady zostali powołani na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 63/2014, z dnia 7 listopada 2014 r. Treść zarządzenia nr 63/2014 – tutaj.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.